18 janvier 2016

Nguyễn Phú Trọng thất bại nặng nề trong việc giành quyền đề cử thuộc về Bộ Chính trị


Đi ngược lại mọi mỹ từ về dân chủ trong đảng, chiêu bài chiến lược mà Nguyễn Phú Trọng dựa vào trước đây để tìm cách loại Nguyễn Tấn Dũng là điều 13-3, Quyết định số 244-QĐ/TW. Hội nghị TƯ 14 đã đánh tan tham vọng này của Nguyễn Phú Trọng. Không những thế, quyền đề cử, ứng cử không chỉ dừng lại trong Ban Chấp hành trung ương với 175 ủy viên, mà đã bị rơi vào thẩm quyền quyết định của đại hội đảng toàn quốc XII với 1510 đại biểu tham dự.Điều này đã được ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) xác nhận qua cuộc trả lời báo chí (1): 

"Vừa rồi T.Ư mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Căn cứ vào đó Đại hội XII sẽ tiếp tục đề cử, ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư." 

Do đó, những nguồn tin từ phía Nguyễn Phú Trọng tung ra về việc các chức vụ TBT, CTN, CTQH, TT đã xong, đã lọt vào tay Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc là tin vịt, mang mục đích tạo sự chiến thắng và hy vọng có nhiều đảng viên ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng thay đổi chiến tuyến, gió chiều nào ta theo chiều đó. 

Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH TƯ khóa XI, ngày 9 tháng 6, 2014 - điều 13-3 quy định: "Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị." (2 

Quyết định này được ra đời với mưu đồ tập trung mọi quyết định cho nhân sự lãnh đạo tương lai của đảng vào trong tay tập thể 16 ủy viên Bộ Chính Trị đương nhiệm. Nếu mọi quyết định sau cùng trong Bộ Chính trị dựa vào quá bán thì chính xác hơn là:  

- Chỉ cần 9 người đồng thuận với nhau thì có thể thao túng toàn đảng về nhân sự lãnh đạo.  

- Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thuyết phục 8 người đứng về phía ông ta là có thể loại Nguyễn Tấn Dũng. 

Dựa vào những gì xảy ra trong vài tuần trước đay, nhất là dựa vào nội dung lá thư của "thái thượng hoàng" Lê Đức Anh gửi Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày 2.1.2016, đòi hỏi quyền đề cử, ứng cử ngoài phạm vi Bộ Chính trị, người ta có thể kết luận Nguyễn Phú Trọng đã lôi kéo được hơn 8 ủy viên BCT đứng về phía ông ta và dùng điều 13-3 Quyết định 244 để loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi danh sách Bộ Chính trị đề cử vào các chức vụ chủ chốt. 

Để trả đũa, Nguyễn Tấn Dũng tẩy chay và vào ngày 10.12.2015 đã gửi thư cho Nguyễn Phú Trọng, BCT, BBT tuyên bố sẽ không tái cử.  

Thay vào đó, Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị nhân sự, thế lực để lật ngược nước cờ trong hội nghị 14 và danh sách đề cử của Nguyễn Phú Trọng đã bị cho vào thùng rác. 

Nếu quyền đề cử, ứng cử, bầu cử và bầu có số dư thuộc vào thẩm quyền của Đại hội đảng toàn quốc như tuyên bố của Nguyễn Đức Hà thì lãnh đạo tương lai của VN tùy thuộc vào nỗ lực của 2 phe Trọng / Dũng đang chạy đôn chạy đáo vận động và mua chuộc 1510 đại biểu sẽ về tham dự đại hội.

 

                                                 Nguyễn Nghĩa