13 janvier 2016

Đối với dân tộc Việt Nam, ông X lên là một tai họa
Nếu ông Trọng thâu tóm quyền lực đảng và nhà nước, điều lợi cho phe dân chủ là ta biết ngay rằng đâu là đá đâu là vàng. Với đầu óc thủ cựu, ông Trọng sẽ giới hạn mọi không gian tự do còn phôi thai của VN. Đá ra đá, vàng ra vàng. Phe dân chủ sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu, nhưng thắng lợi sau cùng sẽ có thực chất và bền vững.

Còn ông X lên, quyền lực đảng và nhà nước sẽ tập trung trong tay của ông. Một cuộc “thanh trừng” sẽ diễn ra, âm thầm nhưng khốc liệt. Phe nào chống ông sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Ông X sẽ thanh lọc lại đảng, củng cố quyền lực nhà nước, bằng cách hợp nhất quyền lực đảng và nhà nước. Hệ thống “đảng ủy” sẽ xóa bỏ. Việc này có thể tiết kiệm ngân sách nhà nước đến 1/3, nhưng thành phần nào chống ông X sẽ bị loại. Điều này có thể đem lại một số lợi ích về phát triển đất nước. Dân VN không còn cảnh một cổ hai tròng (đảng và nhà nước). Nhưng không có điều gì bảo đảm rằng cái tròng còn lại sẽ siết cổ người dân ít chặt hơn hai cái tròng trước. Hệ quả là đảng CSVN trở thành đảng X.
Về đối ngoại, từ mười năm nay, ông X là gương mặt đại diện cho VN trên trường quốc tế. Chính phủ do ông lãnh đạo đã ký kết nhiều hiệp định quốc tế. Các nước liên hệ dĩ nhiên mong muốn ông X tiếp tục lãnh đạo để các kết ước được thực hiện (như nội dung đã ký). Điều này không có nghĩa là lợi ích của dân tộc và đất nước VN được bảo đảm. Các hiệp ước, như TPP, nghiên cứu cho kỹ lại thì sẽ thấy VN chỉ có lợi trên phương diện “làm công”. Ngay cả các lãnh đạo VN cũng không dấu diếm điều này. Ai cũng khoe điểm mạnh của VN là “công nhân rẻ”. Còn các sinh hoạt kinh tế khác thì VN (chơi dao) nắm phần lưỡi. Thí dụ, phương diện pháp lý. Nếu có tranh chấp giữa chủ đầu tư và VN, luật quốc gia VN sẽ không áp dụng mà vấn đề sẽ đưa ra “tòa án TPP” phân giải. Tức là chủ quyền quốc gia của dân tộc VN đã mất.
Về vấn đề “tự do” và “dân chủ”, có thể bề mặt, không gian tự do ở VN sẽ mở rộng hơn. Nhưng tất cả, nhứt cử nhứt động của mọi người dân đều dưới sự kiểm soát của công an. Điều này “quốc tế” bất cần. Kinh tế làm ăn được thì chỉ cần cái áo dân chủ hoa hòe một chút thì tất cả ô kê.
Ta sẽ thấy báo chí được thả lỏng hơn trước. Thậm chí có một vài đảng phái chính trị được hoạt động. Nhưng chính những điều này làm nền dân chủ đích thực sẽ không bao giờ xây dựng được.
Trong thời gian vừa qua, những tranh chấp nội bộ đảng CSVN ta đã thấy (và đã thất vọng) vì nhiều trang web, nhiều nhà “dân chủ” đã lên tiếng ủng hộ (một cách sổ sàng) ông X (hay ông Lú). Những nhà dân chủ, những tổ chức dân chủ, những trí thức dân chủ… này tự tố cáo mình chỉ là “những cánh tay nối dài” của những nhóm quyền lực trong đảng CSVN.
Vì thế nền “tự do dân chủ” mà ông X dựng lên chỉ “hoa hòe”, không có thực chất, mục đích là củng cố quyền lực cho phe cầm quyền.
Tức là, đối với dân tộc VN, ông X lên là một tai họa. Những nhà trí thức, những nhà dân chủ chân chính phải biết điều này.
___
11-1-2016
Tiếp theo…
Ông X và phe nhóm gây nợ máu cho « đồng chí » đã nhiều, nhưng nợ tiền bạc (do tham nhũng), đất đai (truất hữu ruộng đất) đối với nhân dân lại càng nhiều hơn.
Ông Thanh, ông Ngọ vì sao chết ? Ông X xuống thì sự thật mới hy vọng được thiết lập.
Các đại tập đoàn nhà nước (Vinashin, Vinaline…) vì sao phá sản ? Cũng chỉ khi nào ông X xuống thì sự thật mới hy vọng thiết lập.
Và cũng chi khi ông X xuống, dân nghèo mới hy vọng giữ lại được mảnh đất cắm dùi.
Nhưng ông X không thể xuống một cách « đơn giản » được.
Status hồi sáng tôi viết phân tích lợi hại cho đất nước (và cho sự nghiệp dân chủ hóa VN) ai lên thì tốt hơn. Khi tôi viết ông X lên sẽ là đại họa cho dân tộc thì phe thân ông X vào chọi đá tới tấp. Dĩ nhiên thôi. Ông X mà xuống thì lôi kéo theo dây mơ rể má, tiền và quyền xà nẹo. Số phận (ngay cả số mạng) của họ chưa chắc đã giữ được. Tham nhũng ai nấy ngập mặt. Bộ luật HS qui định, tham nhũng cỡ « hạm » như vậy không tử hình thì cũng chung thân.
Vì vậy, phe ông X mọi cách sẽ giữ quyền.
Kịch bản « đảo chánh » đã có nhiều người nói.
Một kịch bản khác, ông X và phe nhóm có thể khai thác để làm áp lực trong đại hội, là hăm dọa trưng cầu dân ý để đưa miền nam độc lập (dưới vĩ tuyến 17). Điều này có qui định theo Hiệp định Paris 1973.
Ông Dũng và phe nhóm có thể nhân danh CPMNVN để làm điều này