21 janvier 2016

SAO LẠI ỦNG HỘ ÔNG NÀY BÀ NỌ VÀO BỘ TỨ?


Việc ĐCSVN cử ra người của họ để Quốc Hội bầu làm Chủ tịch nước, Thủ tướng và chủ tịch Quốc hội là quyền của ĐCSVN. Nhưng nếu người dân không bầu 3 ông bà ấy vào Quốc Hội thì sao? Người dân ý thức được về các quyền của mình được ghi trong Hiến pháp, được ghi trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã tham gia từ các năm 1980 và CÓ NGHĨA VỤ thi hành, thì lúc đó nhân dân, những kẻ không quyền lực sẽ thực sự có quyền lực.

21-1-2016
Hôm nay đại hội ĐCSVN chính thức khai mạc. Mấy tuần qua và lúc này nhiều người bàn tán về ai sẽ được chọn vào bộ tứ (Tổng Bí thư ĐCSVN, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội).
Bàn tán thì OK, đó là quyền của mỗi người. Nhưng công khai ủng hộ và thậm chí kêu gọi mọi người ủng hộ ông này bà nọ vào bộ tứ thì sao?
1) Bất cứ đảng chính trị nào cũng làm vậy dù công khai hay không, cho nên các đảng viên ĐCSVN và các cảm tình viên của họ thì làm thế là đúng, công việc nội bộ của đảng họ.
2) Với người dân ngoài những người thuộc loại 1) kể trên, nếu họ ủng hộ ông nọ bà kia làm Tổng Bí thư ĐCSVN thì hoặc:
2-a) là vô duyên vì đó là chuyện riêng của ĐCSVN; hoặc
2-b) vì ĐCSVN có ảnh hưởng lớn đến toàn dân nên ta phải ủng hộ người này hay người nọ và gây áp lực để ĐCSVN chọn người mà ta muốn. Đây là lập luận có lý và không thể trách loại người 2.b) này.
3) Với người dân ngoài diện được nêu trong loại 1) kể trên mà ủng hộ hay kêu gọi Đại hội ĐCSVN chọn ông này bà nọ vào bộ ba (thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội) là những người đã vô tình NGẦM ỦNG HỘ CHẾ ĐỘ HIỆN TẠI và đánh mất QUYỀN CỦA CHÍNH MÌNH (quyền tạo ra sức mạnh của những kẻ không quyền lực được V. Havel phân tích rất kỹ trong cuốn sách cùng tên của ông).
3-a) Nếu những người này là người bình thường thì họ chẳng có gì đáng trách cả; kẻ đáng trách là chính chúng ta, những người chủ trương và đấu tranh cho nền dân chủ đích thực, đã không biết cách làm cho họ hiểu rõ QUYỀN HỢP PHÁP THIÊNG LIÊN CỦA HỌ để họ thực thi quyền của họ (hay biến những người không quyền lực này trở thành những người có quyền lực, thành chủ nhân đích thực của đất nước).
3-b) Nếu những người này tự xưng là các nhà dân chủ thì họ thật sự đáng trách vì họ không những đã đánh mất quyền của họ và vô tình ủng hộ cái chế độ mà họ nói là muốn thay đổi.
3-c) Hoặc họ bảo họ làm thế để kích nội bộ ĐCSVN choảng nhau; có thể thông cảm cho mưu mẹo này, nhưng làm thế là không chính trực.
4) Việc ĐCSVN cử ra người của họ để Quốc Hội bầu làm Chủ tịch nước, Thủ tướng và chủ tịch Quốc hội là quyền của ĐCSVN. Nhưng nếu người dân không bầu 3 ông bà ấy vào Quốc Hội thì sao? Người dân ý thức được về các quyền của mình được ghi trong Hiến pháp, được ghi trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã tham gia từ các năm 1980 và CÓ NGHĨA VỤ thi hành, thì lúc đó nhân dân, những kẻ không quyền lực sẽ thực sự có quyền lực