29 janvier 2016

Người dân cần hiểu rõ quyền của minhTrần Quang Thành


Trong những năm qua sống dười chế độ độc tài của đảng cộng sản, phần lơn người dân Việt Nam an phận với cách hành xử đảng bảo sao, dân làm vậy.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, hàng ngày được tiếp xúc với thế giới văn mình, dân chủ, tự do người dân đã  dần dần cẩm nhận được quyền và trách nhiệm của mình để có mọt đất nươc dân chủ, tự do.


Nhân dịp đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, Tiến sĩ Nguyến A, một người hoạt đỗng xã hội dân sự đã bảy tỏ suy nghĩ của mỉnh cần làm cho  người dân ngày càng hiểu rõ và thực thi quyền của mình  nhằm xóa bỏ tinh trạng đảng bảo sao, dân làm vậy ; đảng cử là dân phải bầu.
Cuộc phỏng vấn do phóng viênTrần Quang Thành thực hiện.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe