19 janvier 2016

Ở Việt Nam hoạt động vì lợi ích xã hội cũng bị ngăn cản, đàn áp


Ông Mai Thái Lĩnh trả lời phỏng vấn 
của nhà báoTrần Quang Thành

Ở Việt Nam thuật ngữ “Nhóm lợi ich” được hiểu theo một nghĩa hẹp. Đó là nhóm người hoặc nhóm tổ chức câu kết với nhóm quyên lực để llàm ăn thu lợi bất chinh.
Ngược lại thuật ngữ “Nhóm lợi ích” được nhiều nước trên thế giới đặc biệt  những nước dân chủ dung theo nghia khác với ý nghĩa tich cực. Ví dụ công nhân tổ chức ra công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho mình. Các nhom lợi ích làm những công việc có ích cho xã hội như bảo vệ trường, bình đẳng giới vv


Từ  thành phô Đà Lạt, ông Mai Thái Lĩnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành về khái niệm ‘Nhóm lợi ích”
Nội dung như sau – Mời qúi vị cùng nghe


 
Tin k