25 janvier 2016

Tâm thư gởi Đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 12

Kha Lương Ngãi: "Trong giờ phút đầy thử thách sống còn này của Đất nước, của Dân tộc, không cần phải chứng minh, bình luận gì cả, tất cả quý vị đều thừa hiểu: một nhóm nào đó đã dùng QĐ 244/QĐ trái Điều lệ Đảng để vận động bè phái, lũng đoạn Bộ chính trị khóa 11, từ đó họ dùng BCT khóa 11 lũng đoạn BCH TW 13, BCH TW 14, để rồi từ đó họ lại tiếp tục lũng đoạn ĐH 12. "Kha Lương Ngãi, TP. Hồ CHí Minh

Kính thưa quý vị Đại biểu ĐH 12

Trong giờ phút toàn Đảng, toàn Dân đứng trước chọn lựa đầy thử thách sống còn: Mất nước, lệ thuộc Tàu hay là quyết giành Độc lập, Tự do, Dân chủ bằng bứt phá đổi mới Thể chế chính trị theo xu thế văn minh, tiến bộ của loài người, trước tình thế như vậy, buộc tôi khẩn cấp gởi Tâm thư này đến quý vị.

Kính thưa quý vị,

 Tôi là Kha Lương Ngãi, theo Đảng làm cách mạng từ năm mới 15 tuổi, vào Đảng năm 21 tuổi, nay vừa trò 70 tuổi. Tôi là một người yêu lý tưởng cộng sản vô cùng, chân thành khờ dại đến mức khi Liên Xô, “thành trì của Chủ nghĩa xã hội”, sụp đổ, nước mắt tôi đầm đìa;  Chế độ cầm quyền VN dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN ngày càng độc tài, tham nhũng thối nát... đứng trước nguy cơ sụp đổ, khi ấy (năm 1993) buộc tôi phải có một tham luận tại ĐH Đảng bộ TP. HCM, tha thiết đề nghị Đảng đưa nguy cơ tham nhũng lên hàng đầu, thay vì nguy cơ thứ 3 trong 4 nguy cơ làm sụp đổ chế độ, nước mắt tôi cũng đầm đìa! Và đến năm 2004, tôi thấy rõ khả năng Đảng đổi mới để tiếp tục lãnh đạo, cầm quyền là khó có thể, nên tôi buộc phải làm đơn xin ra khỏi Đảng, ngõ hầu góp một tiếng chuông cảnh báo cho Đảng, nước mắt tôi cũng đầm đìa... Và cũng vì cái tình yêu thương khờ dại đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, luôn sát cánh cùng các nhóm xã hội dân sự yêu nước, cấp tiến trong và ngoài Đảng xuống đường đấu tranh chống Trung Quốc gây hấn, xâm lược, sẵn sàng ký các văn bản góp ý với Đảng với mong muốn Đảng tự diễn biến từ Đảng CSVN độc tài chuyển hóa dần sang Đảng CSVN dân chủ... mà cơ hội cuối cùng là chính ở ngay tại thời điểm lịch sử này, tại ở ngay ĐH 12 này, nơi mà quý vị là người có trọng trách trước lịch sử, trước sự tồn vong của Đất nước, của Dân tộc

Kính thưa quý vị,

Kể lại như trên để quý vị hiểu rằng: Tôi cũng là người yêu Nước, yêu Dân mình như quý vị... Tôi kể ra để quý vị thấu hiểu, tôi có tư cách thiết tha cầu mong với quý vị rằng: Trong giờ phút đầy thử thách sống còn này của Đất nước, của Dân tộc, không cần phải chứng minh, bình luận gì cả, tất cả quý vị đều thừa hiểu: một nhóm nào đó đã dùng QĐ 244/QĐ trái Điều lệ Đảng để vận động bè phái, lũng đoạn Bộ chính trị khóa 11, từ đó họ dùng BCT khóa 11 lũng đoạn BCH TW 13, BCH TW 14, để rồi từ đó họ lại tiếp tục lũng đoạn ĐH 12. Mục đích của họ là gì ? Không gì khác, bằng mọi giá họ quyết loại trừ những người dân chủ, yêu nước, cấp tiến, muốn đổi mới thể chế chính trị, muốn dựa Mỹ và thế giới dân chủ văn minh để chống Trung Quốc xâm lược; họ chỉ miễn sao giành cho kỳ được độc quyền lãnh đạo Đảng thêm một nhiệm kỳ nữa. Và họ quyết giành để làm gì và hậu quả của nó ra sao thì tất cả quý vị thừa biết!

Kính thưa quý vị,

Thời gian quá cấp bách, vận nước đang như chỉ mành treo chuông, quý vị thừa biết bổn phận trách nhiệm của mình trước sự tồn vong của Đất nước, của Dân tộc. Tôi cũng chỉ còn biết bằng Tâm thư này gởi đến quý vị lời cầu mong: Bằng quyền tối cao tại ĐH, với lá phiếu yêu nước của mình, quý vị hãy can đảm thể hiện lòng yêu nước thương dân của mình!                                    

Kính thư
Kha Lương Ngãi