17 décembre 2018

Công an: 15 tướng "học tập làm theo lời Bác"


Từ tháng 7 đến nay đã có ít nhất 15 tướng công an bị bắt giam, phạt tù, cách hết chức vụ trong Đảng hoặc bị xem xét kỷ luật...