11 décembre 2018

NHỎ VÀ TO

Thắng một trận bóng đá,
Cả nước đổ ra đường.
Hàng chục người bị chết.
Hàng trăm người bị thương.


Bóng đá ai cũng thích.
Thắng thì vui, tất nhiên.
Nhưng sao phải thành bão,
Mà không gió lặng yên?


Trong khi mất biển đảo.
Tức là việc tày trời.
Sao lên tiếng phản đối,
Thật tiếc, rất ít người?

Dân ta như thế đấy,
Chí ít là hiện nay.
Và dẫu buồn, không muốn,
Phải kết luận thế này:

Ta, vui cái bé nhỏ
Là đám đông khổng lồ.
Bất chấp cả nguy hiểm.
Trong khi những cái to,


Những cái rất hệ trọng
Với vận mệnh nước nhà
Thì ít người dám chết.
Thật buồn cho dân ta.