11 décembre 2018

Thủ thiêm: Hai video nên xem


Thiếu tướng Hồng Minh Hải

Thiếu tướng Hồng Minh Hải (binh chủng đặc công QĐND VN). Hiện đã về hưu ở Thủ Thiêm. Ông đòi nhà nước bắt ông Lê Thanh Hải, ông Tất Thành Cang và ông Nguyễn Văn Đua... "nhà nước mà không bắt "nó" (mẹ) thì dân Q.2 còn khổ sở nữa..." ông Hải nói.
Nguyễn Thùy Dương: Quận 2 không chỉ có đô thị Thủ Thiêm