31 décembre 2018

TÌM SAO


Thơ Trần Quốc Bảo.
Chúng mình,
Mãi mãi đi tìm Ngôi Sao Lạ*
Từ phương Đông đen tối mịt mùng
Những nhớ thương
Những ưu sầu bên bờ biển cả
Sương tuyết nơi đây, xa cách ngàn trùng!

Ước vọng như sóng lớn đại dương, tan vào ghềnh đá,
Nhìn về Quê Hương, chợt thấy hãi hùng
- Đất Nước thân yêu, 
- Dân Tộc thân yêu,
Sa vào địa ngục!
Những tù đày, thảm họa đến vô cùng!!!

Phép lạ nào, cho quỉ ma tận diệt?
Ơn Phúc nào, cho Tình Thương chan hòa?
Đến bao giờ thanh bình trên đất Việt
Đến bao giờ Đấng Cứu Thế hiện ra?
 
Chúng mình trọn tâm hồn cho Tổ Quốc,
Lòng sắt son, tìm Ngôi Sao Cứu Chuộc
Lạy Chúa tôi,
Chúa ở gần hay ở xa... (?)Trần Quốc Bảo

       Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả: