11 février 2019

Di cư di trú mãi sao ?

1.

Rời Bắc Việt mùa thu năm tư,
từng đoàn người xa quê di cư,
tìm phương trời tự do khai phóng,
nơi cuộc đời bình an nhân từ.
.
Vào Cố Đô, Sài Gòn, Cửu Long,
cùng dân Nam hòa hợp cộng đồng
khẩn dinh điền, lập khu trù mật,
Kho Lúa Vàng, Hòn ngọc Viễn Đông.

 

2.
Năm bảy lăm, hàng đoàn xe tăng,
quân “thắng cuộc” cờ đỏ sao vàng,
lừa dân nghèo đi kinh tế mới,
rời đất xưa, dậu nát, nhà tan.
.
Gần triệu người vượt biên ra đi,
lại di cư lánh “nạn Bắc kỳ”,
nạn Ruộng Đất, Nhân văn Giai phẩm,
đành tha phương đoạn trường chia ly.
.
3.
Đảng độc tài khi lên cầm quyền,
dù Bắc Nam thống nhất một miền,
dù “Ngụy nhào” sau ngày “Mỹ cút”
vẫn di dân để tóm tài nguyên.
.
Dù non sông không còn ngoại xâm,
nhưng cướp ngày khác chi nội xâm,
cướp đất đai, tước nguồn sinh sống,
khiến dân đen đau xót lặng thầm.
.
4.
Rồi tương lai Việt Nam thế nào ? 
khi dự án đất đai vàng thao
treo cao trên vận mệnh Tổ quốc.
Dân di cư di trú mãi sao ?
.
Lộc Hưng, xuân 2019
Đoàn Thuận


MẸ ĐƯỢC TẶNG QUÀ, ĐẦY NHÀ PHÓNG VIÊN
NHÀ BỊ ĐẬP TAN HOANG, MẸ NGỒI CÔ ĐỘC!