24 février 2019

Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh tuyên bố ngừng hoạt động


Sau khi đánh GS Chu Hảo nhằm triệt tiêu Nhà xuất bản Tri Thức, ĐCS đã bức tử Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh.
Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh có sứ mệnh góp phần phục hưng, du nhập, khởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21. 

Rõ ràng những hoạt động canh tân văn hóa, dịch những tác phẩm góp phần nâng cao dân trí đã đi ngược lại đường lối ngu dân của ĐCS. 
Độc tài Cộng sản bao giờ cũng sợ dân trí!

Dân Quyền


Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Ảnh: Tư liệu

Ngày 20.2, Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh ra thông báo chấm dứt hoạt động sau 11 năm tồn tại. 

Văn bản do bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó chủ tịch nước) - Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh được phát đi vào ngày 20.2.2019 nêu: “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh mang tên nhà văn hóa lỗi lạc Phan Châu Trinh là một tổ chức phi chính phủ được nhiều nhà trí thức tâm huyết thành lập từ năm 2007 (lúc đầu mang tên Quỹ dịch thuật Phan Châu Trinh) với sứ mệnh góp phần phục hưng, du nhập, khởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Giải thưởng Phan Châu Trinh 2018 vinh danh học giả Phạm Quỳnh

Qua 11 năm hoạt động, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã luôn trung thành với sứ mệnh nói trên. Nhiều tác phẩm tinh hoa của văn hóa thế giới đã được giới thiệu, hàng loạt các buổi thuyết trình, hội thảo được tổ chức. Đáng kể nhất là nỗ lực giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa qua giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh hàng năm, vinh danh nhiều danh nhân văn hóa Việt Nam trong thời hiện đại, trân trọng tuyên dương gần 100 nhà trí thức, học giả, các nhóm nghiên cứu ở trong và ngoài nước trong các hạng mục của giải thưởng gồm: dịch thuật, nghiên cứu, sự nghiệp nghiên cứu giáo dục và Việt Nam học.

Chính tầm vóc và uy tín học thuật của nhiều người nhận giải đã làm nên danh giá của Giải thưởng và tạo nên tác động rộng rãi và tích cực trong xã hội.

Cũng trong thông báo này, bà Nguyễn Thị Bình đã gửi lời cảm ơn đến sự cộng tác và đóng góp đầy tâm huyết của các vị trong Hội đồng khoa học. Bà Nguyễn Thị Bình hi vọng “việc nâng cao nền tảng tri thức và canh tân văn hóa nước nhà để hòa nhập vào dòng chảy văn minh và tiến bộ của nhân loại là một yêu cầu tất yếu của lịch sử”.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh là một Quỹ xã hội, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận trên nguyên tắc tự tạo vốn, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ của Quỹ đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2006.

Qua 11 năm hoạt động Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã vinh danh nhiều danh nhân văn hóa Việt Nam trong thời hiện đại, tuyên dương gần 100 nhà trí thức, học giả, các nhóm nghiên cứu ở trong và ngoài nước ở các hạng mục giải thưởng: dịch thuật, nghiên cứu, sự nghiệp văn hóa - giáo dục và Việt Nam học.

Năm 2018 nhà văn hóa Phạm Quỳnh được tôn vinh trong hạng mục Danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Các năm trước đó, 5 vị danh nhân được Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh tôn vinh gồm: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Khôi. 


Tiểu Vũ