15 février 2019

Rừng biển Âu Lạc.


1.
Đồng bào nước Việt từ thuở Văn Lang,
theo chân Âu Cơ khai hoang “rừng vàng”
chung lưng xây “Nền văn minh lúa nước”
”Kho thốc Viễn Đông” giao thương lân bang.

.
Bên bờ Biển Đông dưới một bầu trời
lưới rùng lưới sẫm, câu lộng câu khơi,
theo Lạc Long Quân làm ra “biển bạc”
”Ngư trường Đông phương” phong phú bao đời.2.
Nay, giặc xua Tàu neo chiếm Hoàng Sa,
lập vành đai Hạ Long Malacka,
khống chế Biển Đông, vòng cung chữ S.
Biển bạc Lạc Long thành sóng ta bà.
.
Lưỡi bò Bắc phương liếm bờ đại dương.
Chất Formosa nhiễm độc ngư trường.
Ngư phủ Miền Trung úp thuyền cất lưới,
nhìn xác cá chết trắng bờ quê hương.

Rừng vàng Âu Cơ giờ cũng tiêu điều.
Cánh đồng lúa nước đâu còn phì nhiêu.
Nông phu bần cùng xa dần ruộng cũ,
di tản di dời lưu lạc phiêu diêu.
.
Bọn ”thương lái khựa” dùng sức mạnh mềm,
cùng “tư bản đỏ hoang dã” đi đêm
chiếm trọn Nam Quan một nửa Bản Giốc.
Cánh rừng biên cương tàn theo búa liềm.
.
        Đoàn Thuận