12 juillet 2019

ĐÚNG LÀ CHÓNG MẶT


Trương Tuần- Kính cụ. nắng như thiêu cụ có liêu xiêu ?

- Thưa cụ có chút mệt nhưng không tiêu điều.

- Tuổi mình thế là tốt rồi. Này cụ ơi có chuyện gì hay không ?

- Có cái quay tít chóng mặt cụ ạ.

- Ôi cái gì mà chóng mặt thế ?

- Cu ạ, thấy hôm qua còn cao giọng dạy người, còn viết sách chống nọ chông kia. hôm qua "người của đương thời" hôm nay đã thành củi...

- Đúng là không còn tin ai cụ ạ . nghe các ông chém gió đức cao vọng trọng cứ tưởng chính nhân quân tử. nào ngờ.

- Tôi nghi ngờ về sự tu dưỡng. học tập của các ông ấy, nghi ngờ về chọn người cụ ạ.

- Mọi kẻ thù thì chiến thắng nhưng kim ngân thì thua chỏng gọng, thua nhục nhã.

- Cán bộ ngày xưa chỉ vì dân, còn bây giờ họ VÌ LỢI ÍCH NHÓM

- Cụ chỉ được cái nói đúng

- Thì VƯỠN...


http://trannhuong.top/tin-tuc-54237/dung-la-chong-mat.vhtm