dimanche 3 novembre 2019

DÂN TỘC, DÂN CHỦ, HOÀ BÌNH và PHÁT TRIỂN


Sau bài viết “Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông” đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng, với nhiều ý kiến bình luận, đồng tình phản biện. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, tiến Ngọc Hoàng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt  Nam khóa 11, nguyên phó ban Khoa giáo Trung ương, đã  có bài viết trao đổi tiếp về chuyện Biển Đông xung quanh các ý kiến phản biện đó. Từ góc nhìn của những người trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước, chúng tôi những thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng xin bày tỏ sự đồng tình với tác giả về 4 nôi dung cốt lỏi dưới đây :


1.    Không liên minh quân sự với ai để chống nước khác là quan điểm đúng đắn, thể hiện tinh thần của một dân tộc yêu hòa bình, ghét hiếu chiến. Nhưng trong tình thế đất nước bị xâm lăng thì cần liên minh để bảo vệ chủ quyền. Hiện tại thấy ai tốt, thật lòng tôn trọng chủ quyền lợi ích chính đáng của ta thì kết bạn. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Mỹ quốc gia luôn lên tiếng đầu tiên phê phán mạnh mẽ sự xâm lăng của Trung Quốc, ủng hộ việc bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam, bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Lơi ích của Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất với nhau. Trong quan hệ đa phương hiện nay, tăng cường được mối quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển với một quốc gia như nước Mỹ đó việc cần thiết và nên làm.


2.    Có ý kiến còn nói đi với Tàu thì mất nước, đi với Mỹ thì mất chế độ.Thế giới văn minh đã từ bỏ phong kiến và tư bản hoang dã. Còn chế độ XHCN thì chưa có ( không biết lúc nào mới có- như một vị lãnh đạo nước ta đã nói). CNTB hiện đại cũng chưa có. Vậy sợ mất chế độ nói ở đây thực chất mất cái gì? Chắc người ta muốn nói đến chế độ hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam đang lãnh đạo, nói cách khác sợ mất vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN. Việc ấy thì chẳng ai có thể vào đây mà đánh mất được, chỉ trừ khi Đảng tự mình đánh mất. Mất còn ở đây phụ thuộc lòng tin của nhân dân. Mà lòng tin của nhân dân thì lại do sự trong sạch, chân chính và năng lực lãnh đạo của Đảng tạo nên, hoặc hoặc không, hoặc còn hoặc mất.  Giữa Tổ Quốc chế độ thì Tổ Quốc đương nhiên phải là trên hết. Chế độ chân chính nào cũng phải phục vụ cho Tổ Quốc chứ không phải ngược lại.

3.    Hiện tại, các nước tư bản phát triển đã vượt  xa các nước gọi là XHCN. Dù nói rất nhiều về mục tiêu XHCN nhưng nếu không phát triển thì chẳng có CNXH nào đâu. Dù không nói CNXH nhưng nếu phát triển tốt thì tất yếu sẽ có CNXH...Chính các nước tư bản phát triển mới những nước tiến đến gần nhất CNXH. Theo đó, trong tư duy của tôi, CNXH và CNTB khác nhau chủ yếu là ở trình độ phát triển, chứ không phải ở tính chất khác biệt hay đối lập. Quá trình phát triển ấy như một sự tiếp nối tự nhiên chứ không phải sự “lật đổ” và “thay thế”.

4.    Thực
tế lịchsử dân tộc lịch sử thế giới cho thấy nhiều con đường khác nhau để phát triển, nhưng trong đó nổi có hai con đường chủ yếu :
-       Phát
triển bằng thể chế dân chủ tự do, dựa chính vào nhân tố con người. Người ta thường gọi đó là “con đường dân chủ”.
-       Phát
triển bằng sự tập trung quyền lực, toàn trị, mệnh lệnh, mất dân chủ thậm chí kể cả độc tài. Người ta còn gọi đó là “con đường chuyên chính”.

Cả hai con đường
đó đều thể phát triển. Một bên dựa chính vào nhân tố động lực con người, còn bên kia thì dựa chín vào khả năng tập trung nguồn lực quyền lực. Và đương nhiên con đường nào cũng đều những gian khổ, chông gai, đừng nghĩ con đường nào bằng phẳng, dễ dàng chỉ có ưu điểm. Phương Tây ngày nay rất nhiều nước phát triển theo con đường thứ nhất. Phương Đông trước kia nhiều nước đi theo con đườngthứ hai, nhưng thời kỳ sau đó đã một số nước chuyển đổi theo con đường thứ nhất họ đã thành công. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan là  loại nước vùng lãnh thổ kiểu đó. Liên-xô trước đây cũng như Trung Quốc ngày nay đã những thành công nhất định theo con đường thứ hai. Cả hai nước này thì Liên-xô đã từng và Trung Quốc ngày nay đang trở thành nước nền kinh tế thứ nhì thế giới nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, thì sẽ thấy sự phát triển theo con đường thứ nhất mới bền vững, nhân dân hạnh phúc hơn vì tự do, dân chủ, vấn đề con người được đặt vào vị trí trung tâm...Đi theo con đường dân chủ, Đảng không thoái hóa lại trưởng thành, tốt hơn, dương cao ngọn cờ dân chủ xứng đáng với ngọn cờ ấy là con đường để Đảng trường tồn cùng với sự phát triển của dân tộc đất nước.


TP.HCM  ngày 30.10.2019

LÊ THÂN 

Chủ
nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng