16 décembre 2020

Ngẫm đến ta mà buồn.

Bà Nguyễn Thị Năm

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống: " Lừa đảo về kinh tế là phổ biến nhất, dễ thấy nhất, nhưng xét cho cùng thì lừa đảo về quyền lực chính trị, về đường lối và học thuyết chính trị mới là nguy hiểm nhất vì nó có thể lừa được nhiều dân tộc với hàng trăm triệu người, có thể dẫn dắt các tập đoàn vào chiến tranh tàn sát nhau (Napoleon và Hitler chẳng hạn ) hoặc đẩy các dân tộc vào cảnh lầm than, lạc hậu. Chủ nghĩa Mác Lênin đã lừa được rất nhiều người tin theo, trong đó ngoài tầng lớp vô sản nghèo khổ, nó còn lừa được nhiều trí thức có học vấn cao..


Việc hàng triệu thanh niên Đức Quốc xã bị lừa, bỏ xác trên chiến trường là để thỏa mãn ý muốn thể hiện lòng trung thành với Hitler, với chế độ phát xít. Hàng chục triệu người dân Việt, trong đó có nhiều người tài giỏi, có đạo đức bị lừa theo cộng sản để xây dựng một xã hội không tưởng ( thiên đường trên trần thế), và muốn được như vậy phải đấu tranh giai cấp, phải chém giết lẫn nhau, phải tôn sùng ĐCS và lãnh tụ…

Xin kể vài câu chuyện bị lừa vì lòng tốt:

-Trong hoàn cảnh khó khăn nhiều người đã vì lòng tốt mà cho bạn bè, bà con, cơ quan, đoàn thể mượn nhà mượn đất. Sau một thời gian dài, nhà và đất ấy đã bị chiếm đoạt, không thể đòi lại được. Trường hợp ông Trịnh Văn Bô ở Hà Nội thời kỳ 1945-46 là một điển hình. Bà Nguyễn Thị Năm, ở Thái Nguyên, vì lòng tốt mà đem nhiều của cải ủng hộ CM, cho 2 con trai theo CM. Đến khi bị người của CM trói vào cọc để xử bắn mới biết đã bị lừa.

- Một số khá đông người Việt, mà tiêu biểu như Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hữu Đang, Trần Xuân Bách, Phùng Quán, Trần Dần, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo v.v…vì lòng yêu nước, thương dân, quá tin vào CNML, quá tin đường lối cách mạng cứu nước của ĐCS, bị lừa, đến cuối đời mới tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn..bị dẫn đến địa ngục mà cứ tin tưởng chắc chắn đang sắp lên thiên đường.."

 

Tri Van Nguyen