16 décembre 2020

Ý Đảng Lòng Dân


Lãnh đạo khối đa số cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell

Sau khi Đại cử tri đoàn bỏ phiếu bầu J. Biden làm Tổng thống thứ 46, Lãnh đạo khối đa số cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell trong phần khai mạc khóa họp Thượng viện đã chính thức công nhận Biden là Tổng thống Hoa Kỳ:  "Đại cử tri đã quyết định, hôm nay tôi chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden", Mitch McConnell tuyên b.


Lê Minh Nguyên

Hôm nay Pennsylvania Cử Tri Đoàn đã bỏ 20 phiếu cho ông Biden.

Florida hôm nay Cử Tri Đoàn bỏ 29 phiếu cho TT Trump vì TT Trump thắng ở đây, nhưng ông Chủ Tịch Thượng Viện Wilton Simpson (CH) lại bị dính Covid-19 nên không thể đích thân tham dự được, ông nằm trong danh sách cử tri đoàn. (https://bit.ly/3a8qECr)

Cử Tri Đoàn của 51 đơn vị (50 bang và DC) bỏ phiếu hôm nay chỉ là vấn đề thủ tục, vì không bang nào có thể mặt áo qua khỏi đầu, đi ngược tiếng nói và nguyện vọng của người dân, trừ khi gặp trường hợp quá đặc biệt mà tiếng nói và nguyện vọng này không cách nào thể hiện được thì Hiến Pháp mới cho giải quyết theo ngoại lệ.

Thường trong quá khứ ít ai để ý hay biết cái ngày này, vì bên thua đã chấp nhận thua (concede) nên cử tri đoàn làm việc không ai hay và đường phố cũng không có ai biểu tình phản đối bầu cử.

Hoa Kỳ là quốc gia hiến pháp, không tin tưởng và trung thành với hiến pháp thì sẽ không có liên bang HK. Liên Xô là quốc gia ý thức hệ, khi người ta không tin vào ý thức hệ cộng sản nữa thì Liên Xô biến mất.

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”. (https://bit.ly/3qW7oOE)

Đã là bậc nhất mà còn đứng sau thì thật là khôi hài.

Cương lĩnh Đảng là văn kiện nội bộ của một nhóm người, lấy một nhóm người đè lên một dân tộc thì liệu dân tộc đó có tiến nỗi hay không?