19 décembre 2020

Trương Châu Hữu Danh và Bầu Cử Mỹ

Lê Minh Nguyên

Facebooker Trương Hữu Danh

CSVN bắt cựu phóng viên và là Facebooker Trương Hữu Danh chiều Thứ Năm 17/12/20 theo Điều 331 “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. (https://bit.ly/2LLMWzW)

Danh sinh năm 1982 (38 tuổi) quê Long An, khuôn mặt tiêu biểu cho sức sống đang lên của giới trẻ, hội nhập hoà dòng nhịp nhàng vào Thời Đại Thông Tin (Information Age).


Luật của các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản là một phần công cụ của độc tài. Nó được viết mơ hồ để kẻ độc tài muốn diễn dịch ra sao cũng được. Nó không phải là luật của Dân Chủ Pháp Trị (luật đứng trên con người) mà là luật của Nhà Nước Pháp Quyền (con người đứng trên luật).

Để nguỵ trang cho điều này, ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”, để ru ngủ người dân luật là bậc nhất nhưng mà còn đứng sau một nhóm người - thật là khôi hài. (https://bit.ly/3qW7oOE)

Như vậy luật của CSVN có bảo vệ quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc của người dân hay không? -câu trả lời rõ ràng là không!

Như vậy người dân lấy luật của CSVN ra để cãi cho Danh được trả tự do được hay không? -câu trả lời rõ ràng là không!

Mất quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc, người dân bị dồn nén, ẩn ức, chỉ chờ thời điểm để trút xả. Thời điểm vay mượn là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, người dân tuy không thực sự tham gia bầu cử được vì đâu phải đất nước của mình đâu! Nhưng họ đã theo dõi một cách sôi động, vận động cho gà nhà, tấn công đối phương, y như đây là cuộc bầu cử của mình, trong ý nghĩa chính quyền là của dân, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay đổi nó được.

Luật pháp của CSVN không thể dùng để thay đổi chính quyền CSVN. Nó chỉ có thể được dùng để cãi án 21 năm như Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù 5 năm quản chế) cho có được ít xuống hay không mà thôi, nó không có giá trị để cãi Danh vô tội.

Muốn Danh hay bao nhiêu người khác đang đòi quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc tránh được tội tù thì không gì khác hơn là phải có được một chính quyền của dân, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay đổi nó được.

Belarus dân số ít hơn Việt Nam (9.5 triệu dân), sống trong hoàn cảnh chính trị khắc nghiệt hơn VN mà đại khối dân chúng còn xuống đường cất cao tiếng nói thì thời điểm vay mượn của người dân đã vừa qua rồi, sắp tới sẽ là thời điểm của chính dân tộc chúng ta.

Chính quyền Mỹ trong những năm tới sẽ là một chính quyền can thiệp, ngoại trưởng sắp tới Antony Blinken đã tự giới thiệu về 3 đời tỵ nạn chính trị của gia đình ông, cam kết bênh vực tỵ nạn và nhân quyền. Hoàn cảnh khách quan không còn cho phép CSVN đu dây giữa Mỹ và TQ. Lòng dân đang khao khát được thực sự tham gia vào bầu cử tự do và trong sạch trên quê hương mình.

Liệu người cộng sản có thấy được những điều này hay không?

Lê Minh Nguyên

17/12/20