04 décembre 2020

Tô Lâm với Nguyễn Đức Chung.

Tô Lâm hỏi tội Nguyễn Đức Chung.
Chủ tịch Hà Nội sao lạ lùng,
“Chiếm đoạt tài liệu mật Nhà Nước ”,
”Sân sau Nhật Cường” thêm mịt mùng.

Đức Chung Tô Lâm thầm lặng cười.
Ba ngàn công an giết một người,
giữa đêm, dân làng đang yên giấc,
ba lính tuột hố cháy chết tươi.

Từng là ủy viên, tướng công an,
là anh hùng lực lượng vũ trang
hứa gì với dân nhà Văn Hóa ?
sao giết Đình Kình rất dã man ?

Bất tín bất nhân, đời đảo điên.
Không luật không pháp, chỉ bạo quyền.
Dù được “xử kín” “tài liệu mật”.
Nhưng luật nhân quả luôn rất thiêng.

Thảo Điền,2020

             Đoàn Thuận