10 mai 2015

DỄ THÔI ÔNG Gs. NGUYỄN PHÚ TRỌNG


Nguyễn Quang A
Tiếp xúc với cử tri Hà  Nội ông đại biểu quốc hội, cũng là Tổng Bí thư của  Đảng CSVN, Gs. Nguyễn Phú Trọng than vãn “chuẩn bị nhân sự là vấn đề rất khó khăn, phức tạp.” Ý ông nói nhân sự của đảng ông. Đó là việc nội bộ của một đảng chính trị người ngoài chả cần bận tâm, nhưng cái đảng của ông lại đòi độc quyền lãnh đạo toàn diện đất nước của tôi, nên tôi góp ý cùng ông Giáo sư rằng việc ấy dễ lắm ông ạ: các ông hãy trả lại quyền vốn có của dân, “quyền quyết định chọn người lãnh đạo của mình”. Thế thôi! Ông là Giáo sư, đảng của ông có bao nhiêu người tự cho là tinh hoa của dân tộc há chẳng hiểu sự thật đơn giản và rất dễ hiểu đó sao?


Gần 30 năm trước, các ông đành trả lại một phần quyền tự do kinh doanh cho người dân. Việc ấy đã cứu các ông khỏi sự sụp đổ đã là nguyên nhân chính của sự thành công của công cuộc mà các ông gọi là “đổi mới” khiến cho nhân dân Việt Nam bớt khó khăn, có đời sống kinh tế được cải thiện đáng kể. Các ông có thể kể công về cuộc đổi mới ấy, ai thèm chấp. Cái “công” lớn nhất của các ông là đã trả lại một phần đáng kể quyền kinh doanh của người dân mà nhân danh chủ nghĩa Marx Lenin các ông đã tước đoạt của họ.

Để đất nước phát triển, cần đổi mới chính trị. Và đơn giản nhất là các ông trả lại cái quyền vốn có của người dân (được Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 mà Việt Nam đã long trọng tham gia từ năm 1982 và có nghĩa vụ thi hành). Ngoài các quyền con người cơ bản khác, dân còn có quyền tham gia chính trị (Điều 25): “a) tham gia điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện do họ tự do lựa chọn;  b) bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo cho cử tri được tự do bày tỏ ý nguyện của mình;”. Điều 25 cũng đòi hỏi “không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào” đối với việc người dân thực hiện các quyền trên của họ.

Quyền này của dân đã bị các ông cướp mất từ lâu và lẽ ra từ năm 1982, sau khi tham gia vào Công ước quốc tế trên, các ông phải có nghĩa vụ trả lại cho dân. Hãy trả lại cho dân quyền đó (và nhân dân hãy cứ thực thi tất cả các quyền của mình chẳng đợi ai ban phát và không ngừng nghỉ đòi,  ép Đảng CSVN, Nhà nước Việt Nam phải tuân thủ pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã thông qua) thì ông Giáo sư chẳng cần lo “nhân sự là vấn đề rất khó khăn và phức tạp” nữa. Các ông đã cướp quyền đó của dân và nếu không trả lại dân, thì vấn đề nội bộ của các ông sẽ muôn đời rất khó khăn và phức tạp và vô phương cứu chữa.

Các ông trả lại quyền đó cho dân (tức là phải có các cuộc bầu cử định kỳ chân thực; phải có ủy ban bầu cử độc lập lo liệu việc bầu cử và kiểm phiếu công minh với sự giám sát của các đảng và báo chí [mà Hiến pháp đã đề ra nhưng các ông lại muốn không thực hiện]; người dân được tự do ứng cử [chứ không để cho đảng ông “cử” và dân cạnh tranh  “bầu”; phải có ít nhất 1 đảng chính trị nữa cạnh tranh lành mạnh với đảng ông), thì nhân dân bằng lá phiếu của mình sẽ giải quyết vấn đề nhân sự của lãnh đạo đất nước. Đó là việc của dân chúng tôi không phải việc của ông, thưa Gs. Nguyễn Phú Trọng!
Nếu thế, thì đảng của ông cũng buộc phải cải tổ để lo nhân sự của riêng các ông (nhưng không chắc của đất nước nếu các ông không được dân tín nhiệm bàu).


Đấy là cách duy nhất để các ông có thể vẫn còn giữ được các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa ở Việt Nam. Các ông có muốn không? Chắc hẳn là muốn. Nhưng không có fee lunch (bữa ăn miễn phí); đấy là quy luật của cuộc sống. Nói cách khác nếu các ông muốn giữ được 3 quyền quan trọng ấy, thì các ông dứt khoát phải bỏ cái “độc quyền” của các ông đi. Không hiểu điều đó các ông sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác. Hy vọng ông Giáo sư và các vị tinh hoa của đảng ông hiểu sự thật rất đơn giản này và có hành động phù hợp với ý dân và lòng dân.