mardi 2 juillet 2019

Kết luận thanh tra Thủ Thiêm: PHẢN ĐỐI "BÚT BI" VẼ ĐƯỜNG … SÓI CHẠY

Sớm ra, Nhà báo Võ Văn Tạo đã nhắn tin mách “Báo Tuổi trẻ hôm nay, mục Bút Bi đặc sắc”.

Vội mở báo giấy (đặt hàng ngày) ra coi. Thất vọng!

Tay Bút Bi này đang vẽ đường cho lũ sói ngu ở thành phố mang tên bác chạy rồi. Tụi nó còn có cả ... 6 tháng để lo tính, chọn coi chạy qua Tàu hay Mẽo nữa.


Ai nghi ngại cứ đọc bản kết luận của Thanh tra Chính phủ về Thủ Thiêm, 26/6/2019

""Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật". (Có thể là 31/12 năm ... 2020 ... thì sao?)

Nản!