16 janvier 2021

MẸO KHỞI NGHIỆP

Trương Tuần

- Kính cụ, virus Vũ Hán nên lâu lắm mới gặp nhau.

- Nhớ gì như nhớ thuốc lào...

- Cụ lại ví tôi như thuốc lào kia đấy

- Thì nhớ phê phê mà.

- Xin cụ tư vấn cho một chút.

- Sẵn sàng đây rồi.

- Tôi có thằng cháu nội đang tính khởi nghiệp, theo cụ nên chọn nghề gì ?

- Nó học hành thế nào ?

- Loại gần xếp hạng bét.

- Thế thì nên cho cháu theo nghề làm gì cũng được.

- Làm chó gì có nghề "làm gì cũng được".

- Có, mà còn nhiều bổng lộc nữa.

- Cụ cứ đùa tôi.

- Đây nói nghiêm chỉnh đó nghe. Cụ có thấy nước mình có loại đang nghề an ninh nhảy sang thị trưởng, đang giỏi cờ nhảy lên bí thư thành phố. Thí dụ có mà kể đến sang năm mới hết.

- Ờ nhỉ, quả có thế thật, nhưng kiếm nghề đó khó lắm.

- Khó thì cần mai phục, chém gió giỏi...

- Cụ tài thật.

- Thì VƯỠN...

Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021

http://trannhuong.net/tin-tuc-55268/meo-khoi-nghiep.vhtm