28 janvier 2021

THẦY GÌ TỪ BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG HẦU A LỀNH?

Ngàn Hương

Sáng 27/1, bên lề Đại hội XIII, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN  đã thông tin với báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần này.


Theo ông Lềnh: “công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thực hiện nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ khóa XII, Trung ương đã xác định công tác này là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt”.

"Các trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác".

"Công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình, các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín",

“Với các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có, được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước” (1)

Qua bài phát biểu này, có mấy vấn đề cần bàn như sau:

1."Các trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác".

Thế nào là có sức khỏe? Tiêu chuẩn sức khỏe ở đây là còn đủ sức khỏe  về thể lực và năng lực để có thể đảm đương  nhiệm vụ của mình khi được giao phó. Chỉ trừ những người đã chết mới không còn sức khỏe. Còn tất cả những người còn sống đều có sức khỏe cả. Nhưng vấn đề là sức khỏe như thế nào, mạnh hay yếu, có bị bệnh tật, kinh niên hay mãn tính không, có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ hay không. Vì trách nhiệm và công việc của một vị Ủy viên TƯ, Bộ chính trị, hay trong hàng Tứ trụ là rất nặng nề. Phải vận động đầu óc và cơ thể nhiều mới hoàn thành nhiệm vụ và sáng tạo phát huy cái mới.

2. “Các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn”.

Cơ bản nghĩa là gì? Thế nào là cơ bản đáp ứng?

Khi thi công một công trình, như xây dựng một ngôi nhà, thi công một con đường…, khi khối lượng công việc đã hoàn thành được 85%, thì người ta nói rằng, công trình đó đã cơ bản hoàn thành.

Suy rộng ra, câu: “Các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn”. Có nghĩa là vẫn còn một số ít các đại biểu chưa đáp ứng tiêu chuẩn. Cả một cuộc đại hội chuẩn bị rình rang từ mấy năm nay, tiêu tốn biết bao nhiêu là công sức và tiền bạc, tại sao lại còn để lọt lưới như thế?

3. “Với các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có, được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước”.

Nói như vậy có nghĩa là những cái gì ở đại hội trước có thì nay cũng phải học đòi bắt chước cho có? Việc toàn bộ đại biểu tham dự Đại hội XIII và khách mời được bố trí ăn, nghỉ  tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội thì kế thừa từ đại hội nào? Người ta chỉ kế thừa cái hay, cái đẹp, cái tốt. Không ai bắt phải kế thừa cái ngoại lệ.

Có thể là vì ông Hầu A Lềnh là người dân tộc Mông, nên ổng chưa đủ ngôn ngữ phổ thông để chuyển tải đầy đủ và chính xác các ý kiến đã được bàn bạc?

Điều 17 lại được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011quy định: “Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Tiếp theo hạn chế 2 nhiệm kỳ là hạn chế khung tuổi không quá 65 khi cơ cấu vào các chức vụ chủ chốt thuộc nhóm “tứ trụ”: TBT, CTN, TT, CTQH.

 Đây có thể xem là một dấu mốc quan trọng nhằm hạn chế tham nhũng quyền lực. Hai nhiệm kỳ 10 năm là quá đủ thời gian để các vị thi thố tài năng, vắt kiệt sáng tạo và sinh lực để cống hiến.

Nếu áp dụng trường hợp đặc biệt cho người quá tuổi đã làm hai nhiệm kỳ lên tiếp, vừa vi phạm Điều lệ đảng, vừa  là vắt cạn sức lực của các vị cao niên. Như vậy có còn là “ nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình và nhân đạo” không?

Việc  Thủ tướng Malaysia 92 tuổi, Tổng thống Mỹ 78 tuổỉ là do người ta tranh cử tự do. Đã tranh cử tự do bằng lá phiếu của toàn dân thì không hạn chế tuổi tác, giới tính, dân tộc, tôn giáo, đảng phái.

Đất nước không thiếu người tài.

Thời đại này không còn là “nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sáng” nữa. Đất nước gần100 triệu dân trùng điệp những người tài mà không cần ngoại lệ. Ngay trong hàng ngũ hơn 5 triệu  đảng viên  cũng có rất  nhiều người tài mà không cần đến ngoại lệ.

Ở Đại hội 11 và 12 đã có một trường hợp ngoại lệ. Hãy chờ xem ở đại hội này có còn trường hợp ngoại lệ nữa hay không?

 

Chú thích:

(1):(https://www.baogiaothong.vn/dai-hoi-dang-xiii-tong-bi-thu-la-mot-trong-so-cac-truong-hop-dac-biet-d493814.html)