24 janvier 2021

QUYỀN CHỌN NHÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ ĐƯỢC CHỌN

Huỳnh Ngọc Chênh: "Điều muốn nói ở đây là khi có quyền giới thiệu và quyết định nhân sự cấp cao cho đảng cũng là nhân sự cấp cao cho nhà nước thì trách nhiệm của cá nhân hay tổ chức về các nhân sự mà họ giới thiệu hay quyết định đến đâu không thấy nêu ra."Với quyết định 244 về việc ứng cử, đề cử và nhận đề cử thì trên thực tế quyền quyết định nhân sự cấp ủy mới gần như thuộc về cấp ủy cũ. 

Ở cấp ban chấp hành TƯ, nhân sự cho BCH và BCT ở khoá XIII do BCH và BCT khoá XII quyết định trong hội nghị 15 vừa rồi. 

Điều muốn nói ở đây là khi có quyền giới thiệu và quyết định nhân sự cấp cao cho đảng cũng là nhân sự cấp cao cho nhà nước thì trách nhiệm của cá nhân hay tổ chức về các nhân sự mà họ giới thiệu hay quyết định đến đâu không thấy nêu ra.

Những nhân sự như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Đức Chung, Tất Thành Cang, Kim Thoa, các tướng quân đội và công an Phan văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá, Bùi Văn Thành ...qua các vụ việc gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước bị nghiêm trị là đích đáng, tuy nhiên ai trách nhiệm liên đới khi giới thiệu và đưa những người này lên thì không thấy nhắc đến.

Nắm quyền chọn người thì phải có nghĩa vụ liên quan, phải biết đứng ra chịu trách nhiệm liên đới khi cá nhân mình giới thiệu gây ra sai trái.

Đây là góp ý của tui, một người dân thấp bé trong 90 triệu dân không có quyền chọn lãnh đạo vào bộ máy nhà nước nhưng phải hứng chịu mọi hậu quả do một số không nhỏ cá nhân lãnh đạo sai trái gây ra.

Đây cũng là góp ý cuối cùng của tui trước đại hội

22 tháng 1- 2021