30 janvier 2021

Nói dối trắng trợn tại Đại Hội 13

 Nguyễn Trung Chính

ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 

Ông Đào Ngọc Dung tuyên bố: "Theo báo cáo mới nhất của UNDP (16/12/2020), Việt Nam được xếp vào nhóm "các quốc gia phát triển con người cao", đứng ở vị trí 117/189 quốc gia; chỉ số vốn nhân lực (HCI) chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á.[1]"

Sự thực thì Báo cáo UNDP ngày 16/12/2020 cho thấy:

11 Singapore

62 Malaysia

79 Thailand

107 Phillippines

117 Vietnam

"Chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á" là sự nói dối trắng trợn trước hơn 1.587 đại biểu ngu ngơ !

137 Lao

144 Cambodia

147 Myanmar