11 février 2020

BÀ NGUYỄN THÚY HẠNH LÀM VIỆC VỚI VIETCOMBANK - LẦN 2

NGUYỄN THÚY HẠNH

Hôm nay tôi đã đến làm việc với Giám đốc ngân hàng VCB chi nhánh Ba Đình về việc tài khoản cá nhân của tôi bị phong toả. Đây là lần thứ hai tôi gặp gỡ họ về việc này.
Nội dung làm việc của tôi hôm nay là:
1) Cơ quan có thẩm quyền nào đã yêu cầu phong toả tài khoản của tôi?
2) Yêu cầu phong toả đó nêu lý do gì và dựa trên cơ sở pháp lý nào theo luật định?
3) Tình trạng của số tiền hiện còn lưu giữ trong tài khoản nêu trên của tôi ra sao?
4) Hướng giải quyết của Ngân hàng Vietcombank như thế nào đối với tài khoản và số tiền nêu trên của tôi để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng?
Họ trả lời rằng cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong toả tài khoản của tôi là Bộ Công an. Nội dung (cơ sở pháp lý) nằm ở thông báo ở website của Bộ CA ngày 17/1/2020.
Họ cũng trả lời tiền vẫn nằm nguyên trong tài khoản của tôi cho đến khi bộ CA kết thúc điều tra và cho phép giải toả. Tiền lãi trong tài khoản vẫn theo đúng quy định của ngân hàng.
Họ từ chối lập biên bản buổi làm việc cũng như từ chối ra văn bản. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngân hàng.