14 février 2020

KHẨU HIỆU.


Nguyễn Phan KhiêmKhông biết ở Tây phương họ có nhiều khẩu hiệu như ta không, nhưng thế hệ mình từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ sống chung với khẩu hiệu, hít thở trong khí quyển của khẩu hiệu, nên dù không muốn cũng thuộc lòng các khẩu hiệu qua từng thời kỳ. Từ "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" đến "Đả đảo bè lũ bành trướng Bắc Kinh", đến "Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân"...

Món khẩu hiệu này có lẽ ta tiếp thu từ Trung Quốc.
Nói dài dòng để dẫn đến một khẩu hiệu mới toanh của Trung Quốc, mượn trên FB của nhà báo Hồng Lam, đọc khẩu hiệu mà rùng mình.
"Mỗi người đến/ về từ Hồ Bắc đều là một quả mìn hẹn giờ" - Hồ Bắc hồi lai đích nhân đô thị định thời tạc đạn.
Với khẩu hiệu kỳ thị đến tàn nhẫn này thì những người trở về hay đến từ Hồ Bắc sẽ bị xua đuổi, xa lánh hơn những bị hủi xưa kia. Và có thể lường trước rằng có những kẻ cuồng khẩu hiệu sẽ sát hại họ.
Trái lại, VN chúng ta, một thành phố miền Trung có khẩu hiệu "Không kỳ thị người đến từ vùng dịch", duy tình một cách trái ngược với Trung Quốc.
Điều rút ra: Cảnh giác cao độ các khẩu hiệu của Trung Quốc, dù ít chữ hay nhiều chữ.