19 février 2020

Ông Liu là Giám đốc đầu tiên mất vì coronavius.


Nhân Dân Nhật Báo: Ông Liu Zhiming, Giám đốc Bịnh viện Wuchang Vũ Hán vừa tạ thế vào ngày 17/02 do bị nhiểm  COVD19 (coronavirus).