12 février 2020

Vào nhà hạ sát đảng viên không cần tòa án nhưng cần kịch bản!

Phải thí 3 chiến sĩ công an để dàn dựng kịch bản giết cụ Kình. Tác giả kịch bản là ai?