14 février 2020

THƯ NGỎ CỦA CÁC GIÁO SƯ ĐẠI HỌC BẮC KINH, THANH HOA


Thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020 9:31 AM


Các giáo sư Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa: Trương Thiên Phàn (Zhang Qianfan), Hứa Trương Nhuận (Xu Zhangrun), v.v. gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, yêu cầu quyền tự do ngôn luận.

Bức thư ngỏ được mạng lưới bảo vệ quyền ở nước ngoài tiết lộ vào thứ bảy (8 tháng 2). 
Thư ngỏ đưa ra năm yêu cầu chính:

- Thứ nhất, lấy ngày 6 tháng 2 là Ngày Tự do Ngôn luận Quốc gia (Ngày Lý Văn Lượng).

- Thứ hai, thực hiện quyền tự do ngôn luận theo Điều 35 của Hiến pháp.
- Thứ ba, không bộ máy nhà nước và bất kỳ tổ chức chính trị nào được phép đe dọa người dân Trung Quốc vì ngôn luận. Các quyền tự do lập hội và tự do thông tin của công dân phải được bảo đảm, bất kỳ lực lượng chính trị và bộ máy nhà nước không được xâm hại. Các cơ quan nhà nước lập tức ngừng việc kiểm duyệt và chặn mạng xã hội.
- Thứ tư, hy vọng rằng công dân của thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc sẽ nhận được các quyền công dân bình đẳng.
- Thứ năm, kêu gọi Quốc hội Trung Quốc mở cuộc họp khẩn cấp thảo luận về cách đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân
.


来源:RFA 权归RFA所有, 文章内容并不代表本网立场。 Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036 许可进行再版。

Nguồn FB haphamph
u