23 février 2020

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Giáo Chủ GHPGVNTNĐại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Giáo Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã viên tịch lúc 21g20 VN ngày 22/02/2020 (29 tháng Giêng năm Canh Tý, Phật lịch 2563) tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Q. 8, Sài Gòn.
Hưởng thọ 92 tuổi.