25 février 2020

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: TQ cấm công dân họ ra đường nhưng lại đề nghị cho họ sang ta!