28 mai 2018

ĐI TỚI CÙNG THỦ THIÊM ƠI


Quốc Long
Những trùm Thủ Thiêm.
Lê Thanh Hải (thứ 3 từ trái)


Bị cưỡng chế đất oan

Hai mươi năm dân Thủ Thiêm đi kiện

Hai mươi năm bao biến cố cuộc đời

Người mất,người còn...Đến hôm nay

Trời để mắt,Trời ơi!Ai? Ai gây lên tội lỗi?

Nói: "mất bản đồ " không chịu nghe dân

Nước mắt đi kiện chảy từ Nam ra Bắc

Đơn kêu cứu, kêu oan chất ngất trời xanh!...Ai nhân danh :Vì Dân Vì Nước

Đã quay đầu khi đồng loại chơi vơi!...

Cạn kiệt niềm tin, có người tìm cái chết

Để thoát bị thương ,uất hận ở đời...Lũ sâu mọt ,cần chỉ tên vạch mặt

Lợi ích nhóm là đây! Tham nhũng là đây

Kẻ biệt phủ nghênh ngang

Người co ro vỉa hè gió rét

Hãy đi tới cùng

Thủ Thiêm

Của ta ơi !...


14-5-2018
Nguồn: http://trannhuong.net/tin-tuc-53401/di-toi-cung-thu-thiem-oi.vhtm