09 mai 2018

nghĩ về Cộng sản Việt Nam


1.
Cộng sản Việt nam hiện thời không theo Marx,
theo mô hình Xô Viết, Mao-Staline
lấy chế độ độc tài để thống trị
Kiểu “chủ nô bầy đàn thời điêu linh”.

Một bạo chúa ngất ngưỡng ngồi trên ngai
thảo cương lĩnh, ra Nghị Quyết một, hai…
buộc mọi người phải tuân theo tuyệt đối
Kiểu “quan trên lệnh xuống bọn tay sai”Phe cơ hội kết bè nhóm lợi ích
áp chế dân để “lũng đoạn chính quyền”
dùng hiến pháp để “hối mại quyền lực”
Kiểu “mị dân ngoa ngữ điều hảo huyền”

Communism đâu phải cộng tài sản
vào tay hòm chìa khoá đảng quang vinh
bằng tham ô, bằng “bóc lột hoang dã”
Kiểu “thú rừng liếm máu mượt lông mình”.
2.
Hệ thống đảng không tự thân vận động,
không sinh nhai bằng chính năng lực mình,
cơ quan đảng nguy nga nhờ ngân sách,
đảng giàu to từ tiền thuế  dân sinh.

Đảng tự hào là đỉnh cao trí tuệ,
nhưng mua bằng chạy chức ngoài thị trường,
đem đất nước bán buôn với Trung Quốc
lấy máu xương dân Việt để giao thương.3.
Đảng tiền thân, Đảng Lao Động Việt Nam
cùng toàn dân kháng chiến chống ngoại xâm,
giành độc lập tự do cho dân tộc,
cùng đấu tranh cho xã hội công bằng.

Độc lập rồi, dân mất quyền dân sự
đạo đức suy đồi, văn hoá lai căng
giặc nội xâm đục khoét rỗng ngân khố,
giặc Bắc phương hạ đặt ách xâm lăng.

Chù nghĩa xã hội là gì ?  không ai rõ.
định hướng về đâu ?  Đất nước ra sao ?
một cụm từ huênh hoang điều hư tưởng,
Quê hương Việt Nam, thực tế, thấm máu đào.


4.
Điều tất yếu, một biện chứng lịch sử,
đảng độc tài tham nhũng lừa mị dân
đặt quyền lợi cao hơn cả Tổ Quốc.
tự phân thân, thối nát, tan rã dần.

           Đồng Nai
           ĐOÀN THUẬN


      
 CHÚ:
       từ trong “……….” dựa vào ý tưởng của Karl Marx