24 mai 2018

Việt Nam bán khoáng sản cho Trung Quốc rẻ gần một nửa so thế giới


Tường Văn 
 
Giá quặng và khoáng sản mà Việt Nam xuất sang Trung Quốc rẻ gần một nửa so với mức giá chung, nhưng lại chiếm đến 80% tổng lượng xuất khẩu.

(Ảnh: qua cafef.vn)
Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2018, lượng quặng và khoáng sản xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn, tương ứng hơn 65,5 triệu USD về giá trị (~1.483 tỷ đồng). (1)
Bình quân, mỗi tấn quặng và khoáng sản đang được Việt Nam xuất khẩu với giá 988.000 đồng/tấn.

Trong đó, có đến 1,2 triệu tấn, chiếm 80% tổng lượng quặng và khoáng sản xuất khẩu, đang được bán cho Trung Quốc với giá rất thấp.Cụ thể, mức giá trung bình bán cho Trung Quốc chỉ khoảng 560.000 đồng/tấn, rẻ gần một nửa so với mức giá xuất khẩu ra thế giới.

Số lượng 0,3 triệu tấn quặng và khoáng sản còn lại (tương đương 20% tổng lượng xuất khẩu) được xuất sang các thị trường khác với giá gần 2,5 triệu đồng/tấn, cao gần gấp 5 lần mức giá bán cho Trung Quốc.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này cũng đạt hơn 33 triệu USD, cao hơn 4 tỷ USD so với giá trị xuất khẩu vào Trung Quốc.


(Số liệu: Tổng cục Hải quan | ĐVT: đồng/tấn)
Chẳng hạn, với thị trường Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam từ đầu năm đến tháng Tư đạt gần 13,5 ngàn tấn, trị giá 3,4 triệu USD. Bình quân mỗi tấn trị giá khoảng 5,8 triệu đồng, cao hơn gấp 10 lần mức giá xuất sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, thực trạng bán rẻ quặng và khoáng sản của Việt Nam cho Trung Quốc không hề mới mà đã diễn ra trong nhiều năm nay.

Cụ thể, trong cùng kỳ năm 2017, tỷ trọng xuất khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam sang Trung Quốc cũng chiếm tỷ trọng gần 80% với hơn 1,1 triệu tấn.

Theo lý giải của ông Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, lý do xuất khẩu sang Trung Quốc rẻ hơn mức trung bình không phải do khoảng cách địa lý Việt Nam gần Trung Quốc nên chi phí vận chuyển thấp, mà là do người xuất khẩu không biết “của đau con xót”.(2)

“Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ bị cạn kiệt tài nguyên mà cái được thì không tương xứng”, ông Bá nói.


Tường Văn