28 mai 2018

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị dân kiện lên tòa cấp cao


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng (đứng) liên tục bị người dân kiện lên tòa cấp cao

Trong tháng 5.2018, ít nhất có 4 vụ người dân kiện ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Căng liên tục gửi công văn đề nghị xử vắng mặt và yêu cầu cấp dưới theo kiện.


Ngày 24.5.2018, ông Căng đã ký công văn hỏa tốc gửi TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Sở TN-MT, ông Phí Quang Hiển, Phó giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi.

AdChoices

PUBLICITÉ

 invented by Teads

Cụ thể, căn cứ quyết định số 88B/2018/QĐ-PT ngày 16.5.2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm và giấy triệu tập phiên tòa số 997/GTT-PT ngày 18.5.2018 xét xử vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính giữa người khởi kiện là ông Huỳnh Hiệt, bà Huỳnh Thị Bảy với người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ. Ông Căng đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vắng mặt người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong vụ kiện hành chính nêu trên theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu ông Phí Quang Hiển, Phó giám đốc Sở TN-MT làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án nêu trên; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng.

Sở TN-MT có văn bản cử ông Phí Quang Hiển và công chức trực tiếp tham mưu giải quyết vụ việc phối hợp với Phí Quang Hiển thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình tố tụng nêu trên.

Trước đó, vào ngày 22.5.2018, ông Căng cũng ký công văn gửi TAND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt và yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh.
Vụ kiện hành chính lần này liên quan đến quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Người khởi kiện là ông Nguyễn Đức Nhân, người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi.

Ông Căng yêu cầu ông Phí Quang Hiển làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án nêu trên; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng. Sở TN-MT có văn bản cử ông Phí Quang Hiển và công chức trực tiếp tham mưu giải quyết vụ việc phối hợp với Phí Quang Hiển thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình tố tụng nêu trên.

Cũng trong ngày 22.5, ông Căng tiếp tục ký công văn gửi TAND cấp cao tại Đà Nẵng với cùng nội dung là đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt và yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh.
Vụ án này cũng liên quan đến quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa người khởi kiện là bà Trương Thị Điệp với người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.

Phó giám đốc Sở TN-MT Phí Quang Hiển tiếp tục được ông Căng yêu cầu làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án nêu trên.

Tiếp tục trong ngày 22.5, ông Căng ký them công văn đề nghị TAND cấp cao xét xử phúc thẩm vắng mặt liên quan việc khởi kiện vụ án hành chính của ông Nguyễn Đình Nở.
Vụ án này ông Căng yêu cầu ông Lê Chí Phương, Phó giám đốc Sở Tư pháp làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án nêu trên; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng. Sở Tư pháp có văn bản cử ông Lê Chí Phương thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình tố tụng nêu trên.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Đình Nở cho ông Lê Chí Phương để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cử công chức trực tiếp tham mưu phối hợp với ông Lê Chí Phương thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình tố tụng.

Lê Đình Dũng

Nguồn: Theo http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/chu-tich-tinh-quang-ngai-lien-tuc-bi-dan-kien-len-toa-cap-cao-88967.html