24 mai 2018

Mạng xã hội: Vi phạm tràn lan không ai xử lý?
Trao đổi với đồng nghiệp Thuận Hữu 

Anh sai mịa nó rồi. Chính anh mới vi phạm pháp luật, vi phạm vào chính cái anh dẫn ra để hù dọa người dân.
Điều 8 hiến pháp quy định: quan chức nhà nước phải lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
Anh lên làm quan thì tài sản và hành vi của anh phải chịu sự giám sát của người dân. Anh đi chơi bậy, anh sở hữu tài sản lớn bất thường, người dân biết được thì có quyền nêu lên cho cơ quan chức năng biết.
Anh lo lắng điều gì mà cố tình phát biểu sai trái như vậy để răn đe đón chặn? 

 

Anh không biết vụ dầu khí mà ông Trọng đang đưa vào lò ầm ỉ là bắt đầu từ việc người dân và mạng xã hội tung ra thông tin về chiếc xe sang bất thường mà TXT sở hữu à? Hay là thông tin xấu của phe kia thì cho MXH tung lên thoải mái để tạo dư luận trước khi đưa vào lò, còn khi đụng đến phe ta thì phải lo ngăn chặn lại? Phải chăng vì thế mà hàng trăm vụ tham nhũng động trời do người dân phát hiện về sau nầy có dấu hiệu muốn ỉm đi?