28 mai 2018

Tiếng kêu cứu của ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÊ VĂN LAI giữa nghị trường vô cảm, mặt lạnh như tiền.

Biển Đông đang bị gặm nhắm, giặc tham nhũng, chạy chức tràn lan: Tiếng kêu cứu của ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÊ VĂN LAI giữa nghị trường vô cảm, mặt lạnh như tiền.