22 mai 2018

ĐẤT của DÂN


Kẻ chiếm đất
hãy trả đất cho người khai hoang,
để lương dân có đất sống gieo hạt mầm.


Không cần những dự án "định hướng tầm cao mới",
cần một mái lều che nắng mưa trên rẻo đất tiền nhân,
không cần tung hô "của dân" lao động vinh quang.

Người đói khát cần hạt cơm giọt nước,
dù hạt cơm thiu, hạt lúa lép đã mất vì cướp ngày
, 
dù tép mạ non bị tước đoạt khỏi đôi tay,
dù máu đã thấm ướt bao cuộc chiến chống xâm lược,
dù giọt mồ hôi đã kiệt khô bao phen trên luống cày,
giọt lệ ưu phiền còn vương mãi trên mi ai.Dân không đất tựa Đất mất Nước.
Đất không còn nơi gieo hạt, cằn khô cỏ cây mai sau,
bao người lưu lạc tha phương tan tác bể dâu.


Nước đâu còn ngọt ngào ước mơ giữa mùa khao khát,
lời đồng dao muôn xưa ru nôi trôi về đâu,
khi đất mẹ quê cha vào tay "tư bản đỏ" siêu giàu?


ĐOÀN THUẬN