samedi 6 juillet 2019

Chùm thơ Đoàn Thuận


Chung quanh Thủ Thiêm.

Tiếng La Thăng cao, giọng bí thư,
át tiếng kêu than lời oán thù,
dập mõ Liên Trì, kinh cầu nguyện.
Nay, La hét xin “ra khỏi tù”.


Thiện Nhân, sau Thăng, trước dân oan,
những người mất đất nhà nát tan,
hứa sẽ xử lý “không nói gạt”
nhưng phá Lộc Hưng ngay Tết sang…

Trước án Thủ Thiêm được công khai,
Hai Nhựt “hưu rồi” vẫn giảng bài
phải lấy “lòng dân” làm “thế trận”.
”Cướp ngày” “địa tặc” nghe, thở dài.

An Khánh, 2019
Đoàn ThuậnNGHĨ VỀ QUAN ỦY VIÊN

1.
Thăng trầm cuộc sống theo qui luật.
Lừa mị, hại người, hủy môi trừơng.
Bao che tội ác nhóm lợi ích.
Dân mất niềm tin, ắt nhiễu nhương.

2.
Bí thư khống chế chức chủ tịch.
Lãnh đạo chỉ đạo mọi chủ trương.
Công an nắm trọn quyền sinh sát.
Độc tài cai trị người dân thường.

Cán bộ ủy viên “.. có lý luận”,
”Bạo chúa búa liềm” chuyên lộng hành
Công an ăn theo “băng địa tặc”.
”Cướp ngày” tước đoạt sức dân lành.

Hòn ngọc Viễn Đông, Sài Gòn cũ.
Nhân quyền không có, khó phục hồi.
Liên Trì, Thủ Thiêm, Lộc Hưng nát
Đạo đức nhân văn đã suy đồi.

Hô hào “kiên quyết chống tội phạm”.
Nhưng sợ Bắc phương, đàn áp dân,
Xé luật tham ô, ai phạm tội ?
Thượng tầng bất thiện, hạ bất nhân.

Thủ Thiêm, 2019
Đoàn Thuận