samedi 8 février 2020

Quả báo: 90 năm qua, chúng bịt miệng dânTừ thuở lập đảng đến giờ chúng nó luôn bịt miệng người Dân, bịt miệng SỰ THẬT .

Bây giờ trời bắt chúng phải tự "bịt miệng" !