22 mars 2021

Bình mới rượu cũ

Thiện Tùng

21/3/2021

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người đảng - Ảnh VTV

Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhứt với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 4/2/2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Nn nói: Quốc hội khóa 15 phấn đấu có 25-50 đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng” còn trẻ, tuổi đời dưới 40”.

 

Tôi nghĩ, đâu cần phấn đấu, chỉ cần Nhà cầm quyền tôn trọng quyền của người dân, để cho dân đề cử hoặc tự ứng cử sẽ có không chỉ 50 mà sẽ có hàng trăm người ngoài Đảng xin ứng cử đại biểu Quốc hội?..


Qua câu nói nầy của của bà Ngân, có một số người ngộ nhận cho rằng: “Kỳ bấu cử quốc hội lần thứ XV nầy mở rộng hơn, cỡi mở hơn”. Không biết có phải từ ngộ nhận đó không, theo TTXVN: Tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội  tại 24 tỉnh, thành phố. Như vậy, tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu” .

 

Quốc hội thường chỉ cần khoảng 500 vị đại biểu Quốc hội (khóa14 có 496 vị). Về cơ cấu nhân sự, bà Ngân cho biết thêm: “cấp Trung ương đề cử 207 vị , cấp địa phương đề cử 293 vị”. Cộng 2 con số nầy lại là đủ 500 vị cần có trong Quốc hội?.

 

Vậy thì, theo TTXVN đưa tin, đến ngày 17/3/2021 đã có 1.161 người ra ứng cử. So với yêu cầu, con số nầy cao hơn 664 người. Nếu 500 người trung ương và địa phương đề cử đều đắc cữ thì có đến 664 người bị loại (“lót ổ”). Trong số 664  người nầy  bao gồm cả  77 người ngoài Đảng tự ứng cử. Và chắc chắn 77 người tự ứng cử nầy sẽ bị loại do Mặt trận sàn lọc qua các bước hiệp thương?.  

 

Chưa chi Đảng và Nhà nước… đã “xí phần” cho mình. Pháp luật TP HCM đăng ảnh dưới đây:

 Bình mới rượu cũ” – gốc Công an, Quân đội hơi nhiều ?

 Đừng ảo vọng và bớt đi “ăn cơm dưới đất tính chuyện trên trời”. -/-