19 mars 2021

Sự tiến hóa hòa bình

Trần Mai Trung

Mấy năm nay, Ban tuyên giáo của đảng cộng sản thường nói "diễn biến hòa bình" là xấu. Bên cạnh đó, họ lại khen những người đã dùng "bạo lực cách mạng" chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là tốt. Họ cũng nói Miền Bắc tiến hành "đấu tranh võ trang" đánh Miền Nam trong những năm 1954-1975 là anh hùng. Thật khó hiểu, tại sao đảng CS nói hòa bình là xấu và bạo lực là tốt ?


Nhớ lại năm 1954, thực dân Pháp và đảng cộng sản đồng ý chia đôi nước Việt Nam 2 năm, nhưng sau đó hai Miền không tổ chức bầu cử tự do để bầu một chính phủ cho cả nước. Tháng 1-1959, đảng CS ra nghị quyết 15 kêu gọi cán bộ ở Miền Nam dùng "bạo lực cách mạng", bắt cóc và ám sát các viên chức VNCH. Tháng 5-1959, chính quyền VNCH ra luật 10/59, lùng bắt các cán bộ CS. Đứng trước nguy cơ các cơ sở đảng ở Miền Nam bị tan rả, đại hội 3 đảng CS tại Hà Nội quyết định tiến hành "đấu tranh võ trang", tức là chiến tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam. Cuộc chiến kéo dài đến năm 1975, gây ra nhiều đổ vỡ cho đất nước và người dân.

Xã hội loài người hàng ngàn năm nay không đứng yên một chỗ, nó luôn luôn thay đổi, tiến hóa, trên lý thuyết là để tốt hơn. Có người muốn thay đổi xã hội bằng phương cách bất bạo động, hòa bình, như Mahatma Gandhi bên Ấn Độ. Có người muốn thay đổi xã hội bằng phương cách bạo động, chiến tranh, như Mao Trạch Đông bên Trung Quốc.

Sau thời gian dài nghiên cứu, đa số cho rằng tiến hóa hòa bình tốt hơn chiến tranh cách mạng. Tiến hóa hòa bình đi chậm hơn nhưng không tàn phá những gì đang có. Chiến tranh cách mạng tạo ra chế độ mới nhưng thực tế cho thấy nó không tốt hơn cái cũ bao nhiêu, không xứng đáng với những tổn thất to lớn của chiến tranh.

Sự tiến hóa của xã hội là quy luật tự nhiên, không ai ngăn cản được. Peaceful evolution là tiến hóa hòa bình, thay đổi trong hòa bình. Nó đem lại những cái mới trong khoa học, văn hóa, kinh tế. Khi nó đến thay đổi xã hội tư bản thì đảng khen là tiến bộ, khi nó đến thay đổi xã hội cộng sản thì đảng gọi là thế lực thù địch. Mao Trạch Đông nói xấu nó là diễn biến hòa bình, đảng CSVN đi theo đàn anh Trung Cộng nên cũng gọi như vậy.

Sư tổ cộng sản Karl Marx cho rằng xã hội phải thay đổi để tồn tại, nhưng các đảng CS sau khi chiếm được chính quyền thì làm ngược lại lời của Marx. Đảng cho người dân chỉ thấy 1 con đường xã hội chủ nghĩa, lập tường lửa ngăn chận không cho người dân biết các con đường khác, các thể chế khác để so sánh. Giới trí thức không được đưa ra những tư tưởng mới, người nào góp ý kiến để đất nước tốt đẹp hơn thì bị xem là diễn biến hòa bình. Lý do thầm kín của đảng là không muốn thay đổi để tiếp tục hưởng thụ các đặc quyền đặc lợi trên đầu nhân dân.

Đảng CS khi chưa nắm chính quyền thì kêu gọi người dân đấu tranh giai cấp, dùng bạo lực để đạt mục đích. Tại các nước cộng sản ngày nay thì những bất công cũ vẫn còn đó, cộng thêm giai cấp đảng viên CS ăn trên ngồi trước. Sau khi nắm chính quyền thì đảng CS thay đổi 180 độ, cấm người dân đòi hỏi công bằng xã hội, sự bình đẳng giữa nhân dân lao động và quan chức chính quyền, ngay cả những người hiền lành muốn thay đổi xã hội trong hòa bình cũng bị kết tội "âm mưu" chống nhà nước.

Đảng CS tự hào đã tiến hành chiến tranh giải phóng, đã dùng bạo lực cách mạng, bây giờ lại cấm diễn biến hòa bình. Không lẽ chiến tranh, bạo lực là tốt còn hòa bình là xấu? Không lẽ đảng CS muốn nhân dân dùng chiến tranh hay bạo lực để đòi hỏi quyền lợi? Chính quyền văn minh nên tạo điều kiện để người dân tham gia thay đổi xã hội trong hòa bình, chứ không ép người dân phải dùng bạo lực. Diễn biến hòa bình xấu cho đảng cộng sản nhưng là tốt cho nước Việt Nam.

 

Trần Mai Trung

Tháng 3, 2021