19 mars 2021

Vụ án Đồng Tăm các luật sư nói gì về phiên tòa?Qua vụ án Đồng Tâm nghe các luật sư trường thuật diễn tiến vụ án mới thấy rằng tranh biếm họa của họa sĩ Phan Nguyễn ra đi cách đây 10 năm bây giờ vẫn đúng.

tranh biếm họa của họa sĩ Phan Nguyễn