05 mars 2021

CSVN gây khó đủ kiểu cho người tự ứng cử ‘đại biểu Quốc Hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sắp đến ngày gút danh sách ứng viên “đại biểu Quốc Hội” tại các địa phương, tuy vậy, theo báo nhà nước, số người tự ứng cử vị trí này mà không phải đảng viên, “đếm trên đầu ngón tay.”

Trước đó, theo phát ngôn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, khóa mới “dự trù phấn đấu có từ 25 đến 50 đại biểu không phải là đảng viên.”

“Đại biểu Quốc Hội” ở Việt Nam bị gọi là “nghị gật” vì bỏ phiếu theo mệnh lệnh của đảng CSVN. (Hình: VNExpress)

Tuy vậy, trên thực tế, không dễ để những người không phải đảng viên vượt qua “ải” Mặt Trận Tổ Quốc, tổ chức “hiệp thương,” lựa chọn, giới thiệu người ứng cử “đại biểu Quốc Hội.” Có lẽ vì lý do này mà đến thời điểm hiện tại, gần như không có nhân vật nào thuộc giới xã hội dân sự lên tiếng trên mạng xã hội về việc họ tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” như hồi năm 2016.

Vài ngày trước, tờ Thanh Niên cho hay: “Đối với người ngoài đảng ứng cử, Ban Thường Trực Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét báo cáo ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền (nơi nhân sự cư trú, làm việc hoặc ứng cử) kết luận về ‘tiêu chuẩn chính trị.’”

Tuy vậy, khái niệm “tiêu chuẩn chính trị” cụ thể là gì thì không được tờ báo làm rõ. Báo Thanh Niên chỉ ghi chung chung rằng “đại biểu Quốc Hội” phải là “những người trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Ông Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Để mục tiêu 50 đại biểu là người ngoài đảng trở thành hiện thực, thì cả 63 tỉnh thành phải dành cho người ngoài đảng tối thiểu là 10% số ghế đại biểu. 50 ghế đại biểu này phải chỉ rõ ở từng đơn vị bầu cử. Kèm theo đó là danh sách tự ứng cử của người ngoài đảng, cũng theo tỷ lệ hai ứng cử viên cho một ghế đại biểu.”

“Các ứng cử viên cho ghế đại biểu là người ngoài đảng phải để cho người ngoài đảng tự do ứng cử. Tránh sự hiểu nhầm là người do đảng sắp xếp.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì đợt nhóm họp cuối nhiệm kỳ của Quốc Hội CSVN diễn ra vào cuối Tháng Ba. (Hình: Quang Vinh/VNExpress)

Đề nghị Ủy Ban Bầu Cử chuyển thông báo tự ứng cử và phiếu đăng ký tự ứng cử đến từng hộ gia đình để người ngoài đảng đăng ký ứng cử,” theo Facebook Nguyen Ngoc Chu.

Theo truyền thông nhà nước, phiên bầu cử “đại biểu Quốc Hội” khóa 15 và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự trù diễn ra vào hôm 23 Tháng Năm. (N.H.K) [kn]

Feb 28, 2021

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/csvn-gay-kho-du-kieu-cho-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi/