26 mars 2021

Sau khi đăng bài chỉ trích ông Trọng, Bác sĩ Nguyễn Duy Hướng bị bắt


VVOA Tiếng Vit

Bác sĩ Nguyn Duy Hướng. Photo Facebook Bo Kiếm

Ngày 22/3, công an Ngh
An đã bt giam Bác sĩ Nguyn Duy Hướng vì “xâm phm an ninh quc gia,” “tuyên truyn chng phá nhà nước” theo Điu 117 B Lut Hình s, truyn thông Vit Nam loan tin.

Trước khi b bt, trên trang Facebook Bảo Kiếm được cho là ca Bác sĩ Hướng, có bài viết ch trích Tng Bí thư – Ch tch nước Nguyn Phú Trng.


Trong bài viết công kích người lãnh đo cao nht ca Đng Cng sn Vit Nam vào ngày 20/2, trang Bảo Kiếm viết: “Ông Nguyn Phú Trng và các Đng Viên TƯ đu chn cách làm gian di, h không dám ci cách vì h s mt chc mt quyn, thay vào đó h tìm cách khui, dit mt vài thành viên ln ly tiếng.”

“Mang tiếng là chng tham nhũng vì li ích ca nhân dân ca đt nước, song thc tế là loi b k mt lòng đ đánh bóng cho cá nhân, loè nhân dân đ c hi gi chc gi ghế,” trang Facebook cá nhân ca Bác sĩ Hướng viết.

T Ngh An, ông Nguyn Đình Li, mt người bn ca Bác sĩ Hướng, nói vi VOA:

“Bác sĩ Hướng là mt người dân sng Yên Thành, sng rt tt trong xóm làng, hin lành, t tế.”

“Tôi nghe các cơ quan điu tra nói là Bác sĩ Hướng đăng nhng thông tin sai s tht, bôi xu cán b, nhà nước trên mng.”

Trang FB Bo Kiếm đăng bài ch trích ông Trng.

Ông Vũ Đình Tr
c, mt người thường theo dõi các bài viết ca Bác sĩ Hướng, nêu nhn đnh vi VOA:

“Vic Bác sĩ Hướng b bt không ngoài d đoán ca tôi, đó là công khai đăng nh chế v b t bên cnh vic ch trích h.

“Ban đu là nhng bài viết mang tính “xây dng’ th chế mà “không ăn thua” được nâng cp bng lot bài nng đô hơn.

Vit Nam, hot đng đó đương nhiên s b bt. Tuy vy, lý do nhà cm quyn bt tht bt n và không phù hp vi pháp lut hin hành.”

Báo Ngh An trích tài liu ca cơ quan an ninh điu tra cho biết t năm 2018 đến thi đim b bt gi, ông Nguyn Duy Hướng, 34 tui, đã s dng facebook Bảo Kiếm đ đăng ti nhiu ni dung “xuyên tc, ph báng chính quyn nhân dân.

24/03/2021

Sau khi đăng bài chỉ trích ông Trọng, Bác sĩ Nguyễn Duy Hướng bị bắt (voatiengviet.com)