11 mars 2021

Những câu nói của người nông dân anh hùng Bùi Thị Nối

Trước toà trong ngày đầu xét xử phúc thẩm Vụ án Đồng Tâm 8/3/2021 (*)

Lưu Trọng Văn

"Đảng có giết đảng không?"

Bà Bùi thị Nối
Người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ. Người mà vốn chữ không đủ giúp cho bà thực hiện lá đơn kháng cáo mà phải nhờ vào bạn tù tạm giam. Ấy vậy mà bà luôn là ẩn số khó đoán định trong phiên tòa xét xử bà. Đôi lúc, nếu lơ đễnh, người ta dễ nhầm bà với vị chủ tọa khi phiên tòa vô tình bị bà "lái" theo hướng không lối thoát...

Trong số các bị cáo đến tòa, nhân viên dẫn giải mệt mỏi với bà nhiều nhất. Nhưng có lẽ, họ cũng được cười nhiều nhất với bà.

Có một câu hỏi, bà đặt đến năm lần tại tòa. Nhưng đều rơi vào thinh không, lặng như tờ mà không có được một câu trả lời:

"Đảng có giết đảng không?"


 LS Manh Dang

“Nói về tình người… những cảnh sát cơ động gặp tôi còn phải khóc”

Bà Nối khi được hỏi, đã nói: Nếu nói về tình người, thưa quý toà, viện kiểm sát và các trí thức, những cảnh sát cơ động gặp tôi còn phải khóc ấy chứ. Tôi đã nuôi cơm những cảnh sát vào tháng 4 năm 2017. Họ bây giờ gặp tôi còn phải thấy cảm ơn tôi.

... bị cắt lời bởi chủ toạ.

Bà Nối tiếp: Thưa quý toà và các vị trí thức, hãy biết nhìn thẳng vào sự thật và trung thực để giúp đỡ tôi và những người dân. Tôi chỉ đề xuất vậy thôi.

Luân Lê

“Thưa các vị trí thức”

"Thưa quý toà và các vị trí thức, hãy biết nhìn thẳng vào sự thật và trung thực để giúp đỡ tôi và những người dân. Tôi chỉ đề xuất vậy thôi."

Người nông dân Đồng Tâm có cái tên chất phác Bùi Thị Nối là bị cáo duy nhất trên thế giới từ xưa đến nay khi "thưa quý toà " đã kèm theo thưa "các vị trí thức."

Gã cũng có chút học và cũng được gọi là thành phần trí thức, nghe bà Nối thưa mà giật mình.

Tự dưng nước mắt cứ thế mà chảy. Có học mà làm gì khi để cho những người đàn bà quê làm ruộng phải cảnh tù đày vì bao bất công và áp bức.

Nhục!

Gã thấy nhục.

Nối ơi!

Nối thưa trí thức trước vành móng ngựa là Nối cầu mong với sự học của họ-các quan toà sẽ nhìn thẳng sự thật và trung thực để công bằng với Dân.

Nối đâu biết rằng cái lẽ "biết nhìn thẳng sự thật và trung thực" đâu phụ thuộc ở cái sự

học, cái sự trí thức ấy.

Lưu Trọng Văn