15 septembre 2018

BÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI





Không nén được cảm xúc,
Cũng có thể do quên,
Bà chủ tịch quốc hội
Đã bất ngờ thốt lên,

Rằng bà thương con trẻ
Đất nước ta ngày nay
Học nhiều mà vẫn dốt
Không như bà trước đây.


Tức là thời “Mỹ - Ngụy”
Bà vừa học vừa chơi,
Mà nhiều điều nhỏ nhặt
Vẫn nhớ rõ suốt đời.


Cảm ơn bà nói thật,
Dẫu sơ ý một lần.
Lần sau, mong sơ ý,
Bà nói thật với dân

Rằng bà đã hoang tưởng
Bỏ ngôi trường thân thương
Để đi theo cộng sản
Xây xã hội thiên đường.


Tốt nữa, bà sám hối
Trước Việt Nam Cộng Hòa.
Nhân dân và lịch sử
Rộng lượng tha cho bà.