19 septembre 2018

Chính phủ kiến tạo – liều thuốc an thần


Thiện Tùng


Có lẽ thấy có cái gì đó không ổn, mấy ngày qua, nhất là ở diễn đàn “Bàn tròn” BBC, nhiều học giả trong nước được mời tham kiến về Chính phủ “Kiến tạo” do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xướng từ khi ông vừa nhậm chức (2016). Người viết lựa những chỗ người ta chưa nói hoặc nói chưa rõ bổ sung thêm.

Hình minh họa


 Dưới thể chế nhứt nguyên, nhứt đảng nầy, dầu có muốn cũng không thể “kiến tạo” gì được đâu.  Nếu Thủ tướng có ghiền nổ thì cũng vừa phải thôi để còn đường rút lui. “Xe trước gãy xe sau phải tránh”, khi  tiếp quản ngành Giáo dục – Đào tạo, ông Nguyễn Thiện Nhân cao hứng cũng nổ “không” đủ điều, để rồi trở thành bại tướng phải rời trận địa nầy.

Thủ tướng Phúc hãy nhớ lại xem, khi ông còn làm phó cho ông Thủ tướng Dũng, trước sự đỗ vỡ về nhiều mặt, đầu năm 2014, các ông đã ra Thông điệp xây dựng Chính phủ “Kiến tạo”. Kiến mãi mà không tạo được nhân tố gì mới, kinh tế tiếp tục lụn bại, tham nhũng lan tràn, xã hội rối rối như canh hẹ. Đại hội 12 của Đảng CSVN (Đảng), ông Dũng cáo quan về làng ráng làm người tử tế, còn ông, khi ngồi vào ghế Thủ tướng, tiếp tục nổ giòn về công trình xây dựng Chính phủ “Kiến tạo”. Liệu có làm được không dưới thể chế chính trị nhứt nguyên, nhứt đảng nầy?.

Khó lắm thưa ông! Bởi vì Chính trị và Kinh tế nước ta đang rối loạn do không đồng bộ giữa Tồn tại và Ý thức:  Độc tài Cộng sản không thể đứng vững trên nền kinh tế không phải của nó (thị trường). Ngược lại kinh tế thị trường cũng không thể phát triển vì luôn bị trói buộc bởi ý thức hệ Cộng sản.

Muốn có chính phủ Kiến tạo đủ mạnh để phát triển kinh tế- xã hội, không còn cách nào khác phải một là đa nguyên về chính trị; hai là cắt đuôi định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN). Cắt đuôi định hướng XHCN chủ yếu là phải tư nhân hóa về ruộng đất và xóa bỏ kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo”.

Là đảng viên cao cấp của Đảng, hẳn ông Phúc thừa biết, đảng trưởng của ông rất dị ứng với cụm từ “Đa nguyên Đa đảng; Nhà nước Dân chủ  Pháp quyền” sự từ chối “định hướng XHCN”.  Chỉ cần vi phạm một trong 3 điều cấm kỵ nầy, nếu là đảng viên sẽ bị Đảng quy kết “thoái hóa về tư tưởng đạo đức”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý kỷ luật tương xứng; Nếu người ngoài Đảng vi phạm sẽ bị liệt vào “thế lực thù địch”, xử lý theo pháp luật,  tước quyền công dân, cho vào tù.

Không cần nhơn/xưng danh, “Kiến tạo” là một chức năng của Chính phủ. Hoàn cảnh Việt Nam trong hiện tại, Thủ tướng Phúc nên sớm nhận ra, ông đang đứng trước 2 con đường: Muốn có Chính phủ Kiến tạo đúng nghĩa, không thể vẹn đôi đàng, hễ được lòng Dân thì mất lòng Đảng và ngược lại – ông chỉ chọn một trong hai là lòng Dân hay lòng Đảng?. Nếu ông chọn cả hai  cho vẹn đôi đàng là “lên giả”, Chính phủ “Kiến tạo” mà ông nêu ra chỉ là liều thuốc an thần.

 Ai mà chẳng biết, Thủ tướng Phúc là đảng viện cao cấp thuộc tứ trụ triều đình. Nhờ chức danh chức vụ ông mới giàu sang, danh vọng: Của chìm đố trời mà biết, còn của nồi trong ngoài nước còn giấu được ai. Hình thức là sự phản ảnh của bản chất: Ghế ông ngồi cao hơn một chút so với phó, bục ông đứng nói luôn tràn trề hoa, đoàn xe của ông “về làng như thần hoàng về miễu”, trên đường đi có Cảnh sát mở đường, vượt đèn đỏ là chuyện nhỏ, đường cấm ở Hội An đoàn xe của ông vẫn thoải mái vào. Cách nay hơn tháng, ông đến làm việc với lãnh đạo quê tôi, nơi làm việc có nhiều giao lộ, tờ mờ sáng Cảnh sát triển khai trên diện rộng, cấm tất các ngả đường vào nơi ông làm việc, khiến cho con nít không vào nhà trẻ được chớ đừng nói… – “Nhiều năm phấn đấu không bằng một lần được cơ cấu” ( Lời của một quan to ở Sài thành). 
Hình Minh họa

Những gì người viết vừa kề không ngoài sự thật. Nói phải quấy để trao đổi nhận thức, chớ ai mà chẳng biết ông Phúc chọn lòng Đảng. Chính phủ “Kiến tạo” mà ông đưa ra chỉ là thuốc an thần hay thuốc giải nhiệt  trong dân chúng mà thôi.

  Vốn không tử tế mới ráng làm người tử tế, vốn phá hại mới cố kiến tạo. Dẫu sao, biết tự hối như thế cũng nên khích lệ.

 18/9/2018

    T.T