15 septembre 2018

Nghe Sáu Dân nói và nghĩ


.
1.
Sinh thời ông Kiệt rất lo âu:
”Hối mại quyền lực đã bắt đầu”
“Tích lũy tư bản thời hoang dã”
”đẩy người lao động xuống vực sâu”.
.

 
2.
Nghĩ rằng xã xội phân hoá nhanh
Giàu nghèo chênh lệch gấp nghìn lần
Quan đảng cộng sản chiếm tư bản
Độc quyền khai thác sức nhân dân.
.
Qui luật phát triển đã từ lâu

Lực lượng sản xuất đứng hàng đầu

Nhân Dân là chủ của Đất Nước

Nước không lệ thuộc, dân mới giàu.

.

Dám nhận sai lầm và yếu kém

Chính là sức mạnh để vươn lên

Thấy mình còn dốt là hiểu biết

Độc tài bảo thủ không thể bền.
.
Đoàn Thuận